Najczęściej z powstawaniem polekowego bólu głowy wiąże się ergotaminę oraz tryptany stosowane w leczeniu migreny

Jak rozpoznać polekowy ból głowy?

Długotrwałe nadużywanie leków - nawet przeciwbólowych - może prowadzić do wystąpienia polekowych bólów głowy, znanych też jako bóle „z odbicia”. Jak odróżnić pierwotny ból głowy od bólu wywołanego lekami?
/ 03.08.2010 13:41
Najczęściej z powstawaniem polekowego bólu głowy wiąże się ergotaminę oraz tryptany stosowane w leczeniu migreny

Nie są znane dokładnie dane statystyczne dotyczące osób, których tego typu problem dotyczy. Podejrzewa się, że może to być wartość ok. 1,4 % ogólnej populacji oraz 10-15% pacjentów cierpiących na bóle głowy i nadużywających środków przeciwbólowych.

Polekowe bóle głowy dotyczą głównie kobiet, u których bóle głowy oraz nadużywanie leków stanowią wieloletni problem. Grupą bardziej narażoną na tę chorobę są osoby jednocześnie nadużywające tytoń, alkohol oraz kofeinę.

Jak odróżnić polekowy ból głowy od pierwotnego?

Polekowe bóle głowy stanowią dla lekarza bardzo trudne zagadnienie diagnostyczne. Jak bowiem odróżnić nieskuteczne leczenie dotychczasowego bólu głowy, od powstania nowego lub nasilenia istniejącego wcześniej bólu pod wpływem nadużywania leków? Wskazówką pomocną przy rozpoznaniu może być współwystępowanie zaburzeń snu u chorego z bólami głowy. Informacją alarmującą o możliwym pojawieniu się polekowych bólów głowy jest także wzrost częstości napadów migreny, pomimo intensywnego leczenia.

Aby możliwie ułatwić postawienie rozpoznania polekowego bólu głowy ustalono kryteria, którymi należy posłużyć się przy prowadzeniu diagnostyki tej choroby.

Zobacz też: Jakie techniki relaksacyjne stosować na bóle głowy?

Kryteria rozpoznania polekowego bólu głowy

  • Ból głowy występujący > 15 dni w miesiącu spełniający kryterium 2 i 3.
  • Regularne nadużywanie > 3 miesięcy jednego lub kilku leków z powodu ostrego i/lub objawowego bólu głowy.
  • Ból głowy rozwija się lub znacząco narasta w wyniku nadużywania leku.
  • Ból głowy ustępuje lub nawraca do swojego pierwotnego charakteru po 2 miesiącach od zaprzestania nadużywania leków.

Jakie leki mogą powodować bóle głowy?

Najczęściej z powstawaniem polekowego bólu głowy wiąże się ergotaminę oraz tryptany stosowane w leczeniu migreny. Rzadziej bóle te mogą być wywołane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub lekami opioidowymi. Bardzo często prawdziwą przyczynę stanowi stosowanie przez chorego kombinacji wielu leków zlecanych przez lekarza bądź niejednokrotnie przyjmowanych samodzielnie i bez nadzoru.

Kiedy przyjmowane leki przeciwbólowe zawierają kodeinę i związki uspokajające ich nadużywanie może doprowadzić do powstania uzależnienia wraz z którym pojawiają się codzienne polekowe bóle głowy. Nadużywanie leków przeciwbólowych nie jest jednak warunkiem koniecznym do ich wywołania. Duże znaczenie w tym przypadku ma pewna skłonność osobnicza do rozwoju tego typu reakcji na leki.

Pamiętajmy, że choć odstawienie nadużywanych leków na ogół powoduje zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólu głowy, nie dzieje się to od razu, a dopiero po pewnym czasie od zaprzestania ich nadużywania.

Polecamy też: Encyklopedię zdrowia

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!