Badanie lekarskie

Jaka jest różnica między nadciśnieniem płucnym a nadciśnieniem tętniczym?

Nadciśnienie płucne i nadciśnienie tętnicze - te dwa terminy bardzo łatwo pomylić ze względu na podobieństwo nazwy, jednak należy mieć świadomość, że są to dwie odrębne jednostki chorobowe! Czy wiesz, czym się różnią?
/ 31.03.2011 18:46
Badanie lekarskie

Nadciśnienie płucne a nadciśnienie tętnicze - podstawowe różnice

Nadciśnienie płucne jest rzadką chorobą. Roczna zapadalność w Polsce na tę chorobę to około 200 osób na rok, w której wartości ciśnienia tętniczego krwi mierzone w tętnicy płucnej przekraczają wartości uznane za normę (w momencie spoczynku jest to >25 mmHg). Podłożem są zmiany morfologiczne w komórkach wyścielających światło drobnych tętniczych naczyń płucnych. Przyczynami są wady wrodzone serca oraz choroby płuc i naczyń płucnych. Jedynie 10% zachorowań na nadciśnienie płucne określa się jaki samoistne.

Nadciśnienie tętnicze jest to z kolei choroba częsta w populacji, charakteryzująca się podwyższonymi wartościami ciśnienia krwi w całym układzie tętniczym. Rozpoznaje się je na podstawie serii pomiarów klinicznych. Nadciśnienie tętnicze ze względu na przyczynę dzieli się na pierwotne (samoistne) oraz wtórne. Przy czym ta pierwsza kategoria stanowi ok. 90% przypadków zachorowań! Jest to kolejna różnica pomiędzy nadciśnieniem płucnym a nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując, podstawowe różnice dotyczą umiejscowienia procesu patologicznego. W przypadku nadciśnienia płucnego, choroba ta dotyczy drobnych naczyń płucnych, czyli tzw. małego obiegu krwi. Natomiast nadciśnienie tętnicze to schorzenie dużego obiegu krwi. Kolejną różnicą jest to, że nadciśnienie płucne jest zazwyczaj wtórne do istniejącej już choroby, natomiast nadciśnienie tętnicze w większości przypadków występuje samoistnie bez wyraźniej przyczyny.

Dowiedz się więcej: Jak dochodzi do nadciśnienia tętniczego?

Istotne różnice w leczeniu

Nadciśnienie tętnicze leczy się tylko i wyłącznie zachowawczo! Jest to leczenie o wysokiej efektywności, skutecznie hamujące postęp choroby. Z kolei leczenie farmakologiczne nadciśnienia płucnego jest złożone i nie gwarantuje dobrego efektu. Również to co różni te dwie jednostki to fakt, że w przypadku braku odpowiedzi na leczenie zachowawcze nadciśnienia płucnego stosuje się zabiegi interwencyjne m.in. przeszczep płuc/ płuc i serca!

Najważniejsza różnica?

Rokowanie stanowi najbardziej istotną różnicę. Nadciśnienie płucne to ciężka choroba, która dotyczy bardzo często pacjentów w średnim stanie zdrowia. Znacznie pogarsza jakość życia oraz skraca jego długość. Dla odmiany nadciśnienie tętnicze jest chorobą łatwiejszą do kontrolowania i z reguły nie wpływającą na jakość życia pacjenta, a odpowiednio leczone pozwala na długoletnie przeżycie.

Polecamy: Kiedy podejrzewać nadciśnienie płucne?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!