Jakie badania są pomocne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca?

Jakie badania są pomocne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca?

Jak rozpoznać chorobę niedokrwienną serca? Jakie znaczenie mają nieinwazyjne badania wykorzystywane w diagnostyce choroby wieńcowej? Na czym polega badanie EKG?
/ 17.01.2011 16:56
Jakie badania są pomocne w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca?

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne mogą ujawnić niektóre czynniki ryzyka miażdżycy, czyli zaburzenia lipidowe i podwyższone stężenie glukozy. Zwykła morfologia krwi może ujawnić niedokrwistość, która sprzyja występowaniu dolegliwości wieńcowych.

Badanie elektrokardiograficzne - EKG

EKG spoczynkowe nie ma dużego znaczenia w diagnostyce choroby wieńcowej. Aby wykryć niedokrwienie, musiałoby być wykonane w czasie napadu bólu, choć i wtedy zmiany nie zawsze są widoczne. EKG spoczynkowe jest istotne przede wszystkim dla rozpoznania cech przebytego zawału serca.

Podstawowe znaczenie dla rozpoznania choroby wieńcowej ma natomiast elektrokardiograficzna próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe). W badaniu tym odtwarzane są warunki w jakich naturalnie dochodzi do pojawienia się objawów dławicy. Pacjent maszeruje po bieżni lub pedałuje na specjalnym rowerze. Ma podłączone do klatki piersiowej elektrody, które rejestrują na monitorze zapis czynności elektrycznej serca podczas wykonywanego wysiłku. Jeśli w zapisie pojawią się cechy świadczące o niedokrwieniu, próba jest uznawana za dodatnią.

Zobacz też: Do czego służy wysiłkowe badanie EKG?

Biorąc pod uwagę wiek, płeć i charakter bólu oraz wynik testu ustala się prawdopodobieństwo zmian w tętnicach wieńcowych. W diagnostyce choroby wieńcowej stosuje się jeszcze jedną metodę elektrokardiograficzną - metodę Holtera. Polega ona na ciągłym monitorowaniu aktywności elektrycznej serca przez przenośne urządzenie. Badanie to znajduje zastosowanie w przypadku zaburzeń rytmu serca, podejrzenia niemego niedokrwienia (np. w cukrzycy), dławicy Prinzmetala oraz przy podejrzeniu choroby wieńcowej mimo ujemnego wyniku próby wysiłkowej.

Badania obrazowe w chorobie niedokrwiennej serca

Spoczynkowe USG przezklatkowe, znane pod nazwą ECHO serca, może ujawnić organiczną chorobę serca wywołującą objawy dławicowe. Pozwala też uchwycić zaburzenia kurczliwości lub zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory związane z blizną po przebytym zawale.

Badanie to wykorzystuje się także do próby obciążeniowej z dobutaminą. Wykonuje się ją wtedy, gdy nie można wykonać testu elektrokardiograficznego, a także u osób z ujemnym wynikiem próby na bieżni, kiedy istnieje mocne podejrzenie dławicy piersiowej. ECHO z próbą obciążeniową wykonuje się także, gdy trzeba zlokalizować obszar niedokrwienia przed zabiegiem. Podanie dobutaminy wywołuje niedokrwienie mięśnia sercowego. Gdy pojawiają się lub nasilają zaburzenia kurczliwości, próbę uznaje się za dodatnią. Inne nieinwazyjne badania obrazowe wykonywane są stosunkowo rzadko w celu rozpoznania choroby wieńcowej.

Polecamy: Na czym polega echokardiografia obciążeniowa?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!