Jakie badania wykonać w chorobie Alzheimera?

Rozpoznanie celiakii stawia się po przeprowadzeniu trzyetapowej diagnostyki: badania przeciwciał, biopsji jelita cienkiego oraz reakcja na dietę bezglutenową /fot. Fotolia
Wczesne rozpoznanie choroby Alzheimera pozwala na szybsze wprowadzenie leczenia i odpowiedniej rehabilitacji, co przedłuża okres sprawności chorych, jak również wydłuża całkowity czas przeżycia. Jakie badania powinien przeprowadzić lekarz podejrzewając Alzheimera?
/ 01.04.2011 00:41
Rozpoznanie celiakii stawia się po przeprowadzeniu trzyetapowej diagnostyki: badania przeciwciał, biopsji jelita cienkiego oraz reakcja na dietę bezglutenową /fot. Fotolia

W chorobie Alzheimera bardzo ważne jest możliwie wczesne i pewne postawienie diagnozy. Służy temu rozmowa lekarza chorym, a w najlepszym przypadku również z jego rodziną. Nie bez znaczenia są także badania laboratoryjne i obrazowe. Służą one wykluczeniu innych schorzeń internistycznych, neurologicznych bądź psychiatrycznych, które mogłyby być leczone skuteczniej niż choroba Alzheimera. Za pomocą tych badań można postawić rozpoznanie poprawne w ponad 80% przypadków. Pewną diagnozę umożliwia jedynie pośmiertne badanie histopatologiczne mózgu, w którym stwierdza się obecność charakterystycznych złogów.

Zobacz też: Jakie są typowe objawy choroby Alzheimera?

Testy neuropsychologiczne

Dla rozpoznania choroby Alzheimera istotne jest przeprowadzenie testów psychologicznych. Są to m.in.:

  • MMSE (od ang. Mini Mental State Examination),
  • test rysowania zegara (chory ma zaznaczyć określoną godzinę rysując wskazówki na tarczy zegara),
  • DemTect ( od and. Dementia Detection).

Powyższe testy zawierają nieskomplikowane pytania i zadania do wykonania. Trwają zazwyczaj kilka-kilkanaście minut i pozwalają oszacować stopień otępienia. Dokładne badanie neuropsychologiczne ma szczególne znaczenie we wczesnym okresie choroby i w niejasnych przypadkach. Powtórne wykonanie testu przy kolejnej wizycie umożliwia ocenę postępu choroby.

Badania obrazowe

W chorobie Alzheimera niektóre obszary mózgu ulegają zmniejszeniu. Jest to możliwe do stwierdzenia w badaniach obrazowych mózgu, takich jak tomografia komputerowa. Może zostać zlecone również badanie rezonansu magnetycznego lub badanie SPECT (tomografia emisyjna pojedynczego fotonu). Ta ostatnia metoda pozwala na odróżnienie choroby Alzheimera od innej częstej postaci demencji - otępienia naczyniopochodnego. SPECT, podobnie jak PET (pozytronowa tomografia emisyjna), m.in. ze względu na wysokie koszty, nie są badaniami przeprowadzanymi rutynowo, a jedynie w niejasnych przypadkach.

Zobacz też: Czym jest rezonans magnetyczny?

Pozostałe badania

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego może stwierdzić podwyższony poziom białka tau i spadek beta-amyloidu. U osób, które zachorowały w młodszym wieku wykonuje się badania genetyczne. Poszukuje się u nich zmian genetycznych wywołujących dziedziczną postać choroby Alzheimera. Kolejnym badaniem jest elektroencefalografia, w skrócie EEG. Jest to badanie fal mózgowych. Zmiany stwierdzane w EEG u osób z chorobą Alzheimera są niespecyficzne, czyli nie są charakterystyczne tylko dla tej choroby. Za pomocą tego badania można jednak wykluczyć inne schorzenia neurologiczne, jak np. chorobę Creuzfelda-Jakoba.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA