Wskazaniami do leczenia zabiegowego łagodnego przerostu prostaty są nawracające zatrzymania moczu i infekcje układu moczowego/ fot. Fotolia

Kiedy wykonuje się zabieg mediastinoskopii?

Mediastinoskopia jest badaniem inwazyjnym wykorzystywanym w diagnostyce limfadenopatii, czyli w przypadku powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia. W trakcie zabiegu pobiera się węzły chłonne, które następnie są oceniane przez patomorfologa. Jak wygląda takie badanie i jakie są wskazania do jego wykonania?
/ 26.12.2011 10:31
Wskazaniami do leczenia zabiegowego łagodnego przerostu prostaty są nawracające zatrzymania moczu i infekcje układu moczowego/ fot. Fotolia

Jakie struktury składają się na śródpiersie?

Śródpiersie jest to obszar anatomiczny ograniczony po bokach przez płuca, z przodu przez mostek a z tyłu przez kręgosłup. Jego najważniejszą częścią jest serce. Oprócz tego mieści się tu tchawica i przełyk oraz duże naczynia tętnicze i żylne. Znajdują się tu ważne nerwy, w tym przeponowy i błędny, którego odgałęzienia zaopatrują serce i krtań. Poza tym śródpiersie zawiera liczne węzły chłonne, których zadaniem jest filtrowanie chłonki. Właśnie te struktury są poszukiwane przez chirurga podczas zabiegu mediastinoskopii.

Zastosowanie

Metoda ta jest jednym z elementów diagnostyki powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia. Stosuje się ją w celu uzyskania rozpoznania chorób ziarniniakowych, przede wszystkim sarkoidozy a także chorób układu chłonnego jak na przykład ziarnica złośliwa. Mediastinoskopia pełni ważną rolę w ocenie stopnia zaawansowania raka płuca. Dzięki niej można ustalić, czy danego pacjenta można operować, czy też powinien najpierw zostać poddany chemioterapii lub radioterapii, a dopiero później leczeniu chirurgicznemu, jeśli dojdzie do częściowej lub całkowitej remisji.

Zobacz: Złośliwe nowotwory śródpiersia

Przebieg badania

Badanie przeprowadza się w szpitalu z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. Pacjent leży na plecach z głową odgiętą ku tyłowi. Na szyi, powyżej rękojeści mostka, wykonuje się około 3-centymetrowe poprzeczne nacięcie. Dalej odpreparowuje się mięśnie przysłaniające tchawicę i palcem wytwarza się tunel wzdłuż przedniej ściany tchawicy. Następnie wprowadza się w to miejsce miediastinoskop. Urządzenie to stanowi sztywna, metalowa rura wyposażona w układ optyczny, przez którą można wprowadzić potrzebne narzędzia. Tą drogą za pomocą kleszczyków pobiera się węzły chłonne, które w dalszej kolejności poddawane są badaniu histopatologicznemu. Operacja trwa zwykle kilkadziesiąt minut. Na zakończenie zakłada się szwy i opatrunek. Może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba pozostawienia drenu w celu odprowadzenia wydzieliny i resztek krwi. W trakcie zabiegu może dojść do niespodziewanej komplikacji, na przykład krwawienia i wówczas zaistnieje konieczność otwarcia klatki piersiowej przez przecięcie mostka lub boczne otwarcie klatki piersiowej. Jest to rzadka sytuacja, ale nie można jej nigdy wykluczyć.

Zobacz także: Do czego potrzebna nam grasica?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!