Kinezyterapia - rehabilitacja ruchowa

Kinezyterapia - rehabilitacja ruchowa
Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa, trening leczniczy, usprawnianie) wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.
/ 05.11.2010 10:10
Kinezyterapia - rehabilitacja ruchowa

Fizjoterapia jest metodą łączącą leczenie za pomocą różnych form ruchu z leczeniem czynnikami fizykalnymi (fizykoterapię) i masażem leczniczym.

Zadania kinezyterapii:

 • ocena stanu pacjenta,
 • dobór odpowiedniego programu ćwiczeń: form, środków, metod i technik,
 • opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych,
 • opracowanie obiektywnych i powtarzalnych metod kontroli i oceniania postępów,
 • zapobieganie powikłaniom: przykurczom (ćwiczenia bierne i czynne), odleżynom (zmiany ułożenia bierne), powikłaniom narządowym – w tym płucnym (ćwiczenia oddechowe, oklepywanie klatki piersiowej, zmiany pozycji, wczesne uruchamianie).

Cele kinezyterapii:

 • przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni,
 • poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego,
 • poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy),
 • korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

Wyróżniamy niepełnosprawność trwałą, okresową, częściowo lub całkowicie odwracalną. Kinezyterapia w trwałej niepełnosprawności ma na celu nauczyć chorego życia w nowym ciele. W pozostałych przypadkach dąży do optymalizacji stanu zdrowia, usamodzielnienia pacjenta i zmniejszenia upośledzenia.

Ze względu na zakres oddziaływania ćwiczeń wyróżniamy kinezyterapię miejscową i uogólnioną.

Zobacz też: Skuteczna kinezyterapia

Rodzaje ćwiczeń w kinezyterapii:

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia czynne,
 • ćwiczenia synergistyczne,
 • metoda reedukcji nerwowo-mięśniowej,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne,
 • ćwiczenia w wodzie,
 • pionizacja i nauka chodzenia.

Jak działa kinezyterapia?

Kinezyterapia (rehabilitacja ruchowa) jest skuteczna dzięki dwóm właściwościom naszego układu nerwowego: plastyczności i regeneracji. Reaktywność to zdolność do reagowania na pobudzanie receptorów. Plastyczność jest zdolnością do zmian reaktywności, zmian mikrostruktur neuronów w wyniku kolejnych pobudzeń ich receptorów. Plastyczność może być funkcjonalna lub strukturalna.

Główne czynniki warunkujące szansę na rehabilitację i odzyskanie funkcji aparatu ruchowego (włókna mięśniowego):

 • wiek,
 • skłonność osobnicza,
 • tempo ponownego unaczyniania mięśnia (rewaskularyzacja),
 • tempo ponownego unerwiania (reinerwacja) regenerujących się komórek mięśniowych,
 • brak bliznowacenia i nabudowywania tkanki łącznej w mięśniu,
 • obecność komórek satelitarnych w mięśniu, odpowiedzialnych za podziały komórkowe oraz odbudowę pozostałej uszkodzonej części mięśnia oraz ich zdolność do proliferacji.

Polecamy: Jakie mamy rodzaje rehabilitacji?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA