Laparoskopowe operacje jamy brzusznej

Laparoskopowe operacje jamy brzusznej

Laparoskopia jest bardzo młodą dziedziną chirurgii. Jeszcze niedawno służyła ona jedynie do celów diagnostyki jamy brzusznej, a możliwości wykorzystania tej techniki do wykonywani zabiegów operacyjnych wydawały się bardzo ograniczone. Dziś technika laparoskopowa stała się złotym standardem postępowania w chirurgii wielu narządów.
/ 07.12.2011 17:51
Laparoskopowe operacje jamy brzusznej

Na czym polega operacja laparoskopowa?

Laparoskopia to inaczej wziernikowanie jamy brzusznej za pomocą specjalistycznego sprzętu, w którym podstawową rolę odgrywa tor wizyjny (kamera). Zabiegi laparoskopowe wykonywane są najczęściej w znieczuleniu ogólnym lub nadoponowym.

Pierwszym etapem operacji laparoskopowych jest wytworzenie odmy otrzewnowej. Odmę wytwarza się poprzez insuflację dwutlenku węgla do jamy brzusznej. Dzięki odmie powłoki brzuszne podnoszą się, odsłaniając struktury jamy brzusznej oraz stwarzając przestrzeń do dalszych działań operacyjnych.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie układu optycznego (laparoskopu), który umożliwia oglądanie obrazu z wnętrza jamy brzusznej na ekranie monitora. Wprowadzenie trokarów, czyli rurowatych prowadników umożliwia wprowadzanie odpowiednich instrumentów operacyjnych. Narzędzia używane w laparoskopii są zmodyfikowanymi narzędziami używanymi w chirurgii klasycznej.

Laparoskopia diagnostyczna

Obecnie laparoskopię jako badania diagnostyczne stosuje się zarówno ze wskazań planowych jak i nagłych. Należy jednak podkreślić, że jest to metoda inwazyjna i należy ją stosować w przypadku nieskuteczności innych badań.

Do głównych wskazań planowych laparoskopii diagnostycznej należą choroby wątroby. Dzięki zastosowaniu tej techniki można rozpoznać wiele zmian, które nie są dostępne badaniu USG czy tomografii komputerowej, jak na przykład drobnoguzkowy rozrost nowotworowy. Laparoskopia umożliwia także pobranie wycinków ze zmian do dalszej diagnostyki histopatologicznej.

Przeczytaj: Jak rozpoznać raka wątroby?

Główną przyczyną wykonywania laparoskopii zwiadowczych jamy brzusznej są urazy brzucha. W przypadku ran penetrujących, można wprowadzić laparoskop przez kanał rany celem oceny obrażeń narządów wewnętrznych oraz rozległość krwawienia, a także niekiedy odnaleźć i zaopatrzyć źródło krwawienia.

Laparoskopia bywa przydatna w różnicowaniu bólów w prawym dole biodrowym u młodych kobiet. Metoda ta pozwala na jednoznaczne odróżnienie przyczyn ginekologicznych dolegliwości od zapalenia wyrostka robaczkowego u tych pacjentek.

Operacje laparoskopowe

Najczęściej wykonywaną operacją laparoskopową jest usunięcie pęcherzyka żółciowego. Zmniejszenie liczby powikłań, lepszy efekt kosmetyczny oraz szybszy powrót do pełni sprawności po operacjach techniką laparoskopową skłoniły świat medyczny do przeniesienia tej metody również na inne zabiegi operacyjne. Obecnie wiele operacji można wykonać laparoskopowo. Miedzy innymi: wycięcie wyrostka robaczkowego, operacje refluksu żołądkowo-przełykowego, operacje przepuklin, usunięcie śledziony czy nadnerczy.

Polecamy: Kiedy wykonuje się laparoskopię diagnostyczną?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!