Na czym polega leczenie alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu na na celu uświadomienie alkoholikowi strat, jakie poniósł oraz tego, że trzeźwość jest potrzebna najbardziej jemu samemu
Leczenie alkoholizmu wzbudza wiele kontrowersji, które wiążą się zasadniczo z niskim poziomem wiedzy na ten temat. Dość powszechne są także stereotypy, które zakładają, iż leczenie uzależnienia od alkoholu polega na aplikowaniu farmaceutyków, które w cudowny sposób zlikwidują tzw. głód alkoholowy oraz wzbudzą wieczystą niechęć alkoholika do alkoholu.
/ 01.06.2009 15:09
Leczenie alkoholizmu na na celu uświadomienie alkoholikowi strat, jakie poniósł oraz tego, że trzeźwość jest potrzebna najbardziej jemu samemu

Wielu z nas myśli, iż sam fakt odizolowania alkoholika od alkoholu - na czas dłuższy lub krótszy - wystarczy, by raz na zawsze wyrwać go z błędnego koła picia i trzeźwienia. Są też tacy, którzy nie znając alkoholizmu jako choroby, oraz mechanizmów nią rządzących - wyznają głębokie przekonanie, iż wystarczy dobrze "nastraszyć" alkoholika, by powstrzymać go od picia. Nic bardziej błędnego. Jeden z zasadniczych, destrukcyjnych elementów tej choroby to swoisty zanik instynktu samozachowawczego, który powoduje, iż osoba uzależniona, nawet jeśli nie chce - kontynuuje niszczące ją picie. Jednakże - w każdym z opisanych stereotypów tkwi ziarno prawdy.

Farmakoterapia w leczeniu alkoholizmu

Profesjonalnie prowadzona terapia uzależnienia niejednokrotnie bowiem wykorzystuje farmakoterapię, szczególnie w początkowym okresie leczenia. Farmaceutyki stosuje się w celu zminimalizowania drastycznych nieraz objawów zespołu abstynencyjnego, rehabilitacji fizycznej organizmu oraz poprawy funkcjonowania psychicznego w początkowym okresie trzeźwienia. Warto jednak dodać w tym miejscu, iż farmakoterapia odgrywa w leczeniu alkoholizmu rolę wspomagającą i powinna być stosowana bardzo ostrożnie, po konsultacji z lekarzem psychiatrą, neurologiem, czy internistą.

Nieodpowiedzialne i nieetyczne wybieranie drogi na skróty i "leczenie" alkoholika przy pomocy leków, posiadających niejednokrotnie silny potencjał uzależniający - zakończyć się może powrotem do picia i dodatkowo lekomanią. Stosowanie wyłącznie farmaceutyków nie jest leczeniem uzależnienia. Nie jest nim także wszywanie szkodliwego dla zdrowia Esperalu, którego nie stosują już publiczne i szanujące się, profesjonalne placówki lecznictwa odwykowego. Straszenie jako takie i wszelkie odmiany szantażu wobec osób uzależnionych także nie przyniosą trwałych efektów. Tym niemniej profesjonalne leczenie alkoholizmu zakłada, iż niezbędnym elementem terapii jest proces nazywany uświadamianiem strat poniesionych w wyniku picia. Proces ten jednak powinien dokonywać się w odpowiednich warunkach, a jego głębokość powinna być dostosowana do specyfiki funkcjonowania psychicznego pacjenta oraz etapu leczenia, na jakim się on znajduje.

Uświadomienie alkoholikowi jego problemu

Ideą uświadamiania strat nie jest jednak "straszenie" pacjenta, ale powolne uświadamianie tego, co realnie wydarzyło się w jego życiu przez picie. Uświadamiając straty nie straszymy, lecz budujemy wewnętrzną motywację do leczenia i podejmowania innych, konstruktywnych zmian. Najważniejszym celem i warunkiem skutecznej terapii jest bowiem zbudowanie w osobie uzależnionej osobistego przekonania o tym, iż leczenie, trzeźwość, abstynencja przyniosą jej realne korzyści i nikomu nie są tak bardzo potrzebne, jak jej samej. Mitem zawierającym ziarno prawdy jest także przekonanie, iż sama izolacja od alkoholu pozwoli osobie uzależnionej uporać się z problemem i jest swego rodzaju leczeniem alkoholizmu.

Utrudniony dostęp do alkoholu

Być może byłoby tak, gdyby uzależnienie od alkoholu posiadało tylko komponent fizyczny. Uzależnienie tkwi jednak bardzo mocno w psychice. Dlatego właśnie oderwanie osoby uzależnionej od alkoholu na dłuższy, lub krótszy czas nie przyniesie oczekiwanych efektów. Izolacja i zapewnienie warunków, w których utrudniony jest dostęp do alkoholu mają jednak swój sens. Mają - w sytuacji, w której izolację tę wykorzystuje się twórczo i intensywnie np. lecząc się w tym czasie. Izolacja od alkoholu nie jest więc lekarstwem samym w sobie. Stwarza jednak warunki, by niejednokrotnie pierwszy raz od bardzo długiego czasu, dać osobie uzależnionej szansę na analizę tego, co wydarzyło się w jej życiu przez alkohol i podjęcie - z pomocą terapeutów - pierwszych, konstruktywnych zmian. Żaden alkoholik nie poradzi sobie ze swoim problemem sam.

Bezradna pozostaje także rodzina. Warto o tym pamiętać i wiedzieć, że leczenie alkoholizmu i innych uzależnień prowadzone powinno być w profesjonalnych ośrodkach terapii uzależnień, pod okiem wykwalifikowanej, posiadającej uprawnienia państwowe kadry. Opiera się ono przede wszystkim na psychoterapii i treningach, wspartych w razie potrzeby farmakoterapią stosowaną po konsultacji lekarskiej i pod kontrolą lekarza. Ponadto profesjonalne leczenie alkoholizmu prowadzone powinno być pod kierunkiem specjalistów posiadających certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zobacz też: Terapia dla alkoholików

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA