Ból brzucha spowodowany niedrożnością jelit./fot. Fotolia fot. Fotolia

Niedrożność jelit

Gdy chory ma silne, nawracające co kilka minut, kurczowe bóle brzucha, wzdęcie brzucha, wymiotuje i nie oddaje wiatrów ani stolca, to prawdopodobnie cierpi na niedrożność jelit. Jak wygląda postępowanie lekarskie w takiej sytuacji?
/ 21.12.2011 16:32
Ból brzucha spowodowany niedrożnością jelit./fot. Fotolia fot. Fotolia

Jakie są przyczyny niedrożności jelit?

Niedrożność jelit dzielimy na porażenną i mechaniczną.

Przyczyną niedrożności porażennej jest zazwyczaj porażenie otrzewnej. Do zapalenia otrzewnej dochodzi w wyniku procesu zapalnego  toczącego się w jej sąsiedztwie (np. ropień). Otrzewną mogą podrażniać również takie stany jak krwawienie wewnątrzbrzuszne, urazy brzucha oraz operacje brzuszna, które prowadzą do okresowego porażenia perystaltyki.

Przyczyną niedrożności mechanicznej może być zatkanie światła jelita lub zadzierzgnięcie.

Zatkanie światła jelita może być spowodowane przez nowotwór, kamień żółciowy, polip , ciało obce, zrosty w jamie otrzewnej, zwężenia pozapalne lub popromienne.

 Zadzierzgnięcie, poza zatrzymaniem perystaltyki, powoduje również ucisk naczyń krezki i może doprowadzić do martwicy jelita. Zadzierzgnięcie może być spowodowane uwięźnięciem pętli jelita w przepuklinie, skrętem jelita, wgłobieniem lub uciskiem przez zrost wewnątrzotrzewnowy.

W przypadku niedrożności mechanicznej leczenie powinno być wdrożone zanim zadzierzgnięcie lub zatkanie wywoła wtórne porażenie perystaltyki i zapalenie otrzewnej.  

Kiedy leczymy operacyjnie niedrożność jelit?

Jedynym skutecznym postępowaniem w przypadku mechanicznej niedrożności jelit jest operacja. Zasadniczo, im wcześniej poddamy się zabiegowi, tym większa jest szansa na jego powodzenie. Jedynie w przypadku ustąpienia bólu, można operację odroczyć (przewlekła niedrożność przepuszczająca). Jeśli jednak bóle utrzymują się, należy przygotować pacjenta do pilnej operacji. Przygotowanie to polega na uzupełnieniu bilansu płynów i elektrolitów, odessaniu zalegającej treści żołądkowej poprzez wprowadzenie zgłębnika żołądkowego oraz podaniu choremu antybiotyku.

Po udrożnieniu jelita, należy opróżnić jego proksymalną, rozdętą część z nagromadzonych gazów gnilnych i toksycznego płynu kałowego. Niezbędne może okazać się wówczas wytworzenie czasowej przetoki jelitowej (sztucznego odbytu), przez którą treść kałowa będzie się wydobywała na zewnątrz do specjalnego worka. Odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego i przywrócenie fizjologicznej drogi wypróżnień  przeprowadza się zwykle po kilku miesiącach od operacji.

Przeczytaj: Jak przebiega leczenie zespołu jelita drażliwego?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!