Rodzaje padaczek

Z alergią pokarmową wiąże się reakcja immunologiczna naszego rganizmu na składniki zawarte w pożywieniu/ fot. Fotolia
Czy wiesz, że padaczka może objawiać się np. jedynie drżeniem dłoni? Chory z padaczką nie zawsze musi padać na ziemię i dostawać drgawek! Przeczytaj jakie są rodzaje epilepsji i czym charakteryzują się poszczególne padaczki.
/ 14.04.2011 20:19
Z alergią pokarmową wiąże się reakcja immunologiczna naszego rganizmu na składniki zawarte w pożywieniu/ fot. Fotolia

Jak rozróżnić napad Garnd mal od Petit mal?

W związku z długą historia epilepsji, utworzono wiele jej podziałów, ze względu na różne czynniki. Stary podział obejmował ataki epileptyczne Grand mal, objawiającymi się utratą świadomości, skurczami i nieświadomym oddaniem moczu oraz Petit mall. Ten ostatni w odróżnieniu od napadów Grand nie miał skurczów, chory jedynie tracił przytomność. W starym podziale znajdowały się także napady Jacksona z drgawkami w różnych partiach mięśni, ataki psychomotoryczne, w których chory jest otumaniony, jego czynności są nieskoordynowane a zachowanie nieracjonalne. Ostatnią grupą w tym podziale stanowiły epileptyczne stany braku świadomości. Trwały one kilka dni, podczas których osoba wykonywała nieracjonalne czasem niebezpieczne czynności których normalnie nigdy by nie zrobiła.

Nowy podział padaczek

Obecnie najbardziej znany jest podział Gestaut. Dzieli on epilepsję na z 3 grupy:

1. Padaczka uogólniona

  • Padaczka pierwotnie uogólniona
  • Padaczka wtórnie uogólniona
  • Padaczka nieokreślona

2. Padaczki częściowe

3. Padaczki nie sklasyfikowane

Pierwsza z nich obejmuję zmiany w całym mózgu i towarzyszy jej zaburzenie świadomości. Chory na krótko traci przytomność. Klasycznie pojawiają się skurcze, a cały atak dzieli się dwie fazy (toniczną a następnie kloniczną). Padaczka częściowa dotyczy tylko pewnego obszaru mózgu, a objawy wynikają z miejsca gdzie zlokalizowane jest ognisko padaczkowe. Mogą występować oznaki wzrokowe, słuchowe, automatyzmy. Padaczki nie sklasyfikowane nie mają określonego schematu przebiegu.

Przeczytaj: Na czym polegają napady padaczkowe?

Różne przyczyny, różne padaczki

Inny podział padaczek biorący pod uwagę ich etiopatogenezę uwzględnia padaczki idiopatyczne, bez określonej przyczyny oraz wtórne gdzie przyczyny wynikają z uszkodzenia mózgu (stanowiące 3-10% chorych), zatrucia lub też innych uchwytnych przyczyn. Wśród tej ostatniej grupy możemy wyróżnić dodatkowo epilepsję po kraniotomii, w guzach mózgu (gdzie padaczka jest zazwyczaj pierwszym objawem), poudarową, poinfekcyjną, alkoholowa, drgawki gorączkowe a także odruchową, która wywołana jest różnymi bodźcami np. świetlnymi lub akustycznymi. Istnieje także grupa padaczek związanych z wiekiem. Należą tutaj głównie zespoły dziecięce: Westa, Lennoxa-Gastauta, Friedmana, Rolanda.

Ogniska padaczkowe

Ze względu na lokalizację zmian powstał także podział, ze względu na miejsca ognisk padaczkowych. W związku z tym rozróżniamy padaczkę czołową, ciemieniową, potyliczną, mieszaną np. skroniowo-czołową oraz Kożewnikowa. Ta ostatnia występuję głównie między 18-25 roku życia. Ma tendencję do oporności na leki. W czasie ciągłych napadów dochodzi do całkowitego paraliżu i przejścia w stan padaczkowy.

Osoby dotknięte tym schorzeniem lub tez osoby mające w swoim otoczeniu osoby z rozpoznaną epilepsją mogą skorzystać z pomocy i porad dotyczących padaczki w kilku centrach zajmujących się tym problem min: w Fundacji Epileptologii na Rzecz Chorych z Padaczką, Fundacji Pomocy Chorym Na Padaczkę NEURONET, Stowarzyszeniu Osób Dotkniętych Padaczką i Przyjaciół "Spokojna Głowa", Ogólnopolskim Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.

Polecamy: Jeśli widzisz atak padaczki

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA