W Polsce na POChP choruje 2 mln osób /fot. Fotolia

Skąd się bierze alergia zawodowa?

Warunki, jakie panują w pracy mogą powodować powstanie alergii zawodowej. Jedną z najczęstszych chorób z tej grupy są choroby płuc. Już jednorazowy kontakt z substancją szkodliwą może powodować powstanie objawów alergicznych.
/ 01.07.2011 23:59
W Polsce na POChP choruje 2 mln osób /fot. Fotolia

Jak objawiają się alergiczne choroby zawodowe?

Do najczęstszych oznak wzmożonej odpowiedzi organizmu na alergen należą zapalenie śluzówki oskrzeli, oskrzelików lub pęcherzyków płucnych. To ostatnie, potocznie zwane astmą zawodową, jest powodowane przez czynniki uczulające, działające w sposób szkodliwy na wszystkie osoby pracujące z tym czynnikiem.

Jakie czynniki wywołują alergie zawodowe?

Intensywny rozwój przemysłu przyczynia się do tego, że coraz więcej jest zachorowań na astmę spowodowaną przez czynniki działające w miejscu pracy. Czynniki te mogą być różne. Do najczęstszych należą pył mączny i zbożowy, lateks, pył drzewny, topniki i zwierzęta. Najbardziej narażone na te substancje są osoby pracujące w laboratoriach i rolnictwie, gdzie mają kontakt z pyłami roznoszonymi przez zwierzęta, osoby mające styczność z tworzywami sztucznymi i z usługami malarskimi, pracownicy zakładów elektronicznych, gdzie można spotkać opary powstałe w wyniku lutowania.

Przeczytaj: Astma - vademecum

Pierwsze objawy

Charakterystyczne są pierwsze objawy, do których należą kaszel, świszczący oddech a następnie trudności z oddychaniem. Typowe jest ich ustępowanie po opuszczeniu miejsca pracy (dni wolne, wakacje). Te pierwsze objawy bardzo często poprzedzają astmę, a ich wczesne odkrycie i usunięcie czynnika drażniącego może zapobiec rozwojowi tej choroby.

Astma zawodowa - nie tak rzadka przypadłość

Astmę zawodową można podzielić na astmę wzmagającą się w pracy oraz ostrą astmę wywołaną substancją drażniącą (toksyczną). Ta pierwsza dotyczy osób chorujących jeszcze przed rozpoczęciem pracy, u których objawy nasilają się podczas styczności z substancją drażniącą i zmniejszają się po eliminacji czynnika szkodliwego. W przypadku ostrej astmy mamy do czynienia z osobami, u których astma ujawniła się po raz pierwszy po kontakcie z substancją drażniącą w miejscu pracy. Ta postać może trwać kilka lat a objawy nie nasilają się po późniejszych przypadkach styczności z czynnikiem.

Rozpoznanie

Diagnostyka astmy zawodowej wymaga, oprócz dokumentacji potwierdzającej zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, monitorowania czynności płuc za pomocą miernika szczytowego przepływu. Pomiary przeprowadza się przez około miesiąc, co kilka godzin, co pozwala uwidocznić zmiany związane z czynnością płuc w miejscu pracy.

Leczenie

Leczenie astmy zawodowej, tak jak i innych chorób alergicznych, wiąże się przede wszystkim z usunięciem czynnika szkodliwego, co w tym przypadku oznacza zmianę miejsca pracy.

Polecamy: Czy wiesz, że schemat leczenia astmy zależy od stopnia jej nasilenia?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!