zespół angelmana fot. Adobe Stock

Zespół Angelmana: przyczyny, objawy, leczenie

Zespół Angelmana jest chorobą genetyczną, która powoduje upośledzenie fizyczne i umysłowe. Występuje u jednego na 12-20 tysięcy żywo urodzonych dzieci.
Ewa Cwil / 31.01.2020 12:20
zespół angelmana fot. Adobe Stock

Zespół Angelmana jest wadą genetyczną, którą najczęściej diagnozuje się między drugim a piątym rokiem życia. Wtedy widoczne stają się cechy fizyczne oraz odmienne zachowanie dziecka.

Zespół Angelmana:

 1. Przyczyny
 2. Objawy
 3. Leczenie

Zespół Angelmana – przyczyny

Do defektu dochodzi w genie UBE3A, który koduje enzym zwany ligazą ubikwityny. Do tej nieprawidłowości może dojść w wyniku jednej z czterech nieprawidłowości:

 1. Wypadnięcie fragmentu chromosomu (delecja), najczęściej w genie pochodzącym od matki. Ten defekt dotyczy 66-75% przypadków choroby.
 2. Obie kopie chromosomu pochodzą o jednego z rodziców, najczęściej ojca, co zdarza się w 2-3% przypadków zespołu Angelmana.
 3. Defekt powstały na etapie tworzenia się gamet – błąd w przyłączaniu reszt metylowych. Zdarza się u 3% z tym zespołem.
 4. Mutacja genu UBE3A, stwierdzana u 5-11% osób z zespołem Angelmana.

Zespół Angelmana – objawy

Noworodki i niemowlęta z tą chorobą wyglądają jak inne dzieci, jednak mogą mieć kłopoty ze ssaniem, mogą cierpieć na refluks i być wyjątkowo spokojne w porównaniu z rówieśnikami. To sprawia, że zespół Angelmana bardzo rzadko diagnozuje się na tak wczesnym etapie życia.

Bardziej widoczne zmiany obserwuje się od ok. szóstego miesiąca życia. Są to zaburzenia rozwoju ruchowego. U niektórych dzieci z tą chorobą nie są jednak widoczne przed upływem pierwszego roku życia.

Najczęściej obserwuje się:

 • obniżone napięcie mięśni tułowia,
 • podwyższone napięcie mięśni nóg,
 • opóźnione siadanie (między 1. a 3. rokiem życia),
 • opóźnione raczkowanie (ok. 22. miesiąca życia),
 • opóźnione chodzenie (nawet po 5. roku życia).

Chodzące dziecko z zespołem Angelmana porusza się na sztywnych i rozstawionych nogach, chwieje się.

Jeśli chodzi o rozwój umysłowy, to ten także nie przebiega prawidłowo. Dzieci dotknięte tą chorobą są przesadnie szczęśliwe, często się śmieją nieadekwatnie do sytuacji, zaczynają późno mówić, wykazują fascynację wodą i zabawkami wydającymi dźwięki, mają nadpobudliwość ruchową i kłopoty z koncentracją. 80% dzieci z zespołem Angelmana cierpi na padaczkę.

Wygląd dziecka z zespołem Angelmana

Odmienny wygląd ujawnia się w późniejszym dzieciństwie. Najczęściej obserwuje się wysuwanie języka i żuchwy lub żuchwy i szczęki, głęboko i dość szeroko osadzone oczy, szeroko rozstawione zęby, duże usta z wąska górną wargą. Skóra i włosy chorego mogą mieć szczególnie jasny odcień. 40% dzieci z tym schorzeniem ma zeza i krótkowzroczność.

Zespół Angelmana – leczenie

Jak wszystkie wrodzone choroby genetyczne, tak i ta jest nieuleczalna. Leczenie ogranicza się do rehabilitacji, usprawniania, nauki samodzielności w czynnościach dnia codziennego oraz do kształtowania komunikacji zastępczej, która ma skompensować kłopoty z mową (do 30% chorych nie mówi wcale). Chorzy z padaczką wymagają opieki neurologa.

Więcej o chorobach genetycznych:
Na czym polega zespół Edwardsa
Zespół Patau: przyczyny i objawy
Choroby genetyczne u dzieci

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!