Kwestie transplantacji narządów zostały bardzo precyzyjnie określone

Cukrzycy narażeni na udar mózgu. Jak zmniejszyć ryzyko?

Udar mózgu to stan zagrożenia życia wymagający niezwłocznej hospitalizacji. Jest on szczególnie niebezpieczny dla diabetyków. Cukrzyca jest bowiem jednym z najistotniejszych czynników ryzyka udaru. Jak zmniejszyć ryzyko udaru?
/ 18.10.2018 14:59
Kwestie transplantacji narządów zostały bardzo precyzyjnie określone

O udarze mózgu mówimy wtedy, gdy objawy zaburzonej funkcji mózgu trwają dłużej niż dobę. Zaliczamy do nich nagle występujące problemy z mową lub widzeniem, utratę możliwości poruszania jedną kończyną lub połową ciała albo utratę czucia w tych obszarach. Jeżeli objawy takie pojawiają się krótkotrwale, podejrzewamy tzw. przemijający napad niedokrwienia mózgu (w skrócie TIA). Często jest on zwiastunem mającego się dokonać w najbliższych tygodniach lub miesiącach pełnego udaru.

Dlaczego dochodzi do udaru?

Przyczyną udaru są zmiany w naczyniach krwionośnych. Najczęstszą formą udaru, stanowiącą 80% wszystkich przypadków, jest udar niedokrwienny, gdzie mamy do czynienia z niedostatecznym dopływem krwi do mózgu przez chorobowo zwężone lub zamknięte tętnice.

Udar mózgu u chorych na cukrzycę wynika z przyśpieszonego rozwoju miażdżycy, która pojawia się częściej i wcześniej niż zwykle. Zaliczamy go, podobnie jak zawał mięśnia serca, do grupy powikłań makroangiopatycznych, co oznacza, że uszkodzenia lokalizują się w dużych naczyniach, na podłożu miażdżycy. Obliczono, ze stopień zaawansowania zmian miażdżycowych u cukrzyka odpowiada zmianom u osoby bez cukrzycy średnio o 10 lat starszej!

Smutne statystyki  - cukrzyca i udar

Udar mózgu jest trzecią przyczyną umieralności, a pierwszą – trwałego inwalidztwa u osób po 40 roku życia. Jest też drugą przyczyną umieralności chorych na cukrzycę. Cukrzyca uważana jest za jeden z najistotniejszych czynników ryzyka, zaliczanych do kategorii modyfikowalnych, czyli takich, na które mamy wpływ. Jej obecność wpływa na rokowanie i przeżycie, a także częstość trwałych zmian poudarowych (np. otępienia).

Stwierdzono, że obecność cukrzycy typu 2 zwiększa kilkakrotnie ryzyko zachorowania na udar mózgu, natomiast współistniejące nadciśnienie tętnicze (co przecież zdarza się bardzo często) dodatkowo podnosi to ryzyko do poziomu aż 12-krotnie przewyższającego ryzyko w populacji ogólnej.

Stąd logiczne wydaje się stwierdzenie, że samo zwalczanie hiperglikemii, bez działania na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (takie jak nadciśnienie), nie zmniejsza w tak istotny sposób zapadalności na udar mózgu.

Jak insulina wpływa na otyłość?

Jak zapobiec udarowi

U wszystkich chorych na cukrzycę konieczne jest działanie kompleksowe, uwzględniające dążenie do osiągnięcie jednocześnie kilku celów, takich jak:

  • ścisła kontrola stężenia cukru we krwi (określona przez lekarza);
  • utrzymywanie wartości ciśnienia tętniczego na poziomie nie wyższym niż 130/80;
  • prawidłowe wyrównanie zaburzeń gospodarki lipidowej ze stężeniem cholesterolu całkowitego poniżej 175mg%;
  • zaprzestanie palenia tytoniu i redukcja masy ciała.

Polecamy także:
Cukrzyca ciężarnych - co grozi przyszłej mamie i jej dziecku?
Kolejna dieta i znowu nic nie chudniesz?
Przyczyną może być... insulinooporność!
Najlepsza dieta dla diabetyka - jadłospis na 7 dni

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!