Kiedy recepta jest nieważna?

Czy recepta, która zawiera więcej niż 5 leków, jest ważna i może zostać zrealizowana? Ile pozycji może być maksymalnie na recepcie, jakich i dlaczego? Na te i inne pytania odpowiada mgr farmacji Ewa Zaborska z Apteki Medicover w Warszawie!
/ 23.02.2015 10:06

recepta

fot. Fotolia

Gdy recepta jest wystawiona niezgodnie z przepisami…

Recepta jest  dokumentem oraz formą komunikacji pomiędzy lekarzem a farmaceutą w kwestii wyboru leków, które lekarz uznał za stosowne w konkretnej jednostce chorobowej. Treść i wygląd recepty wynikają z treści Rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Dz.U.2012.260. Ze względu na to, że w systemie ubezpieczeń zdrowotnych recepta pełni rolę dokumentu księgowego w rozliczeniach pomiędzy apteką a Narodowym Funduszem Zdrowia, musi ona dokładnie spełniać wymogi określone przepisami. Wystawienie recepty na lek refundowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje, że pacjent nie może otrzymać zalecanej kuracji lub zmuszony jest pokryć pełne koszty związane z leczeniem.

Refundowane produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przepisane na odpowiednich drukach recept. Zarówno refundowane jak i nierefundowane leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe również muszą być przepisywane na przewidzianym w rozporządzeniu formularzu recepty. Na recepcie nie mogą być przedstawione informacje niezwiązane z jej przeznaczeniem oraz reklamy.

Nie więcej niż pięć leków na recepcie?

Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych. Zasada ta nie dotyczy tzw. recept  „Rpw”, czyli recept z wtórnikiem oraz każdej innej recepty, na której przepisany jest preparat zawierający środek odurzający lub środek psychotropowy. Wytyczne te również reguluje Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. W przypadku tego rodzaju preparatów można wypisać na recepcie tylko jeden lek.

Dodatkowo recepty takie obwarowane są jeszcze innymi wymogami i muszą spełniać szereg wytycznych.

Recepty z lekami recepturowymi

W przypadku leku recepturowego, czyli leku, który należy wykonać w aptece (np. maści, kremy, czopki, globulki, płukanki itp.) na jednej recepcie może być wypisany jeden lek. Na takiej recepcie umieszcza się skład jakościowy i ilościowy niezbędny do sporządzenia danej postaci leku.

Nie może również na takiej recepcie zostać wypisany preparat o kategorii dostępności OTC jako druga pozycja,  ponieważ skutkuje to utratą refundacji, jeśli recepta była wystawiona jako refundowana.    

Zobacz też: Preparaty na katar – co zawierają i jak działają?

Leki na receptę i bez na jednej recepcie

W przypadku gdy na recepcie zostanie przepisanych więcej niż 5  pozycji, receptę taką można zrealizować, jednak pacjent musi zdecydować, z jakiego leku jest w stanie zrezygnować.

Często jednak zdarza się, że oprócz leków dostępnych tylko i wyłącznie na podstawie recepty lekarskiej lekarze umieszczają na tej samej recepcie preparaty o kategorii dostępności OTC, które są uzupełnieniem kuracji, jak np. probiotyki czy środki przeciwgorączkowe bądź przeciwbólowe. Wówczas nawet jeśli będzie to więcej niż 5 pozycji, recepta taka może zostać w pełni zrealizowana, ponieważ preparaty te nie są brane pod uwagę  jako pozycje wymagające recepty.  

Zachęcam zatem do konsultacji recept z farmaceutą celem rozwiania obaw o nieprawidłowo wystawioną receptę bądź udzielenia porady co zrobić w przypadku gdy rzeczywiście recepta zawiera więcej niż dopuszczalne 5 pozycji leków o statusie dostępności tylko  na receptę.

Zobacz też: Jak należy przechowywać leki?

Autor: mgr farmacji Ewa Zaborska z Apteki Medicover w Warszawie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA