Poradnik – jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta?

Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia
Jak powinna wyglądać poprawnie wystawiona recepta, na co zwrócić uwagę i jak obliczyć koniec terminu ważności recepty. Sprawdź sam poprawność wystawionej recepty i oszczędź sobie wędrowania między lekarzem a farmaceutą.
/ 27.05.2011 14:31
Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia

Recepta jest formą polecenia lekarza do farmaceuty odnośnie sporządzenia, oznaczenia i wydania określonego leku. Za poprawność wystawionej recepty odpowiada lekarz, który czasem też może się pomylić. Niestety farmaceucie nie wolno nanosić żadnych poprawek, a ważny jest każdy szczegół. Aby zapobiec wędrówce miedzy apteką a przychodnią i nie zostać obciążonym pełnymi kosztami leku, sprawdź samodzielnie poprawność wystawionej recepty.

Recepta musi być przede wszystkim czytelna, a wszystkie pieczątki wyraźne i odbite w całości.

Recepta powinna zawierać

Dane świadczeniodawcy - pieczątkę przychodni, która powinna zawierać poza nazwą przychodni również pełny adres, numer telefonu oraz numer identyfikacyjny świadczeniodawcy nadany przez NFZ

Dane pacjenta - przede wszystkim poprawny numer PESEL oraz imię i nazwisko pacjenta, pełny adres z numerem domu, mieszkania, kodu pocztowego i pełną nazwą miejscowości (nie może być skrócona, np. W-wa). Jeżeli pacjent ma mniej niż 18 lat, musi być zaznaczony wiek dziecka.

Oddział NFZ - jeżeli pacjent jest ubezpieczony lekarz wpisuje w tym miejscu symbol wojewódzkiego oddział NFZ. Ta rubryka może być uzupełniona także przez farmaceutę, jeśli pacjent pokaże dokument potwierdzający ubezpieczenie.

Uprawnienia pacjenta - jeśli masz specjalne uprawnienia, jesteś zasłużonym honorowym dawcą krwi, inwalidą wojennym lub inwalidą wojskowym, sprawdź czy w rubryce „uprawnienia” jest zaznaczony odpowiedni symbol.

Choroby przewlekłe - jeśli cierpisz na chorobę przewlekłą, taką jak np. astma, cukrzyca, osteoporoza, niedoczynność tarczycy, sprawdź czy zaznaczony jest odpowiedni symbol, który upoważnia do otrzymania leków bezpłatnych lub uzyskania zniżek.

Dane dotyczące przepisanych leków

* Na jednej recepcie lekarz może przepisać maksymalnie 5 leków gotowych lub jeden recepturowy.
* Lekarz nie możne na jednej recepcie przepisać leków refundowanych w chorobach przewlekłych razem z innymi lekami.
* W przypadku leków psychotropowych na jednej recepcie nie wolno przepisać więcej niż jednego leku, a ilość tabletek i sposób dawkowania lekarz musi napisać słownie.
* W przypadku antybiotyków i leków bardzo silnie działających lekarz musi podać sposób dawkowania.
* Jeżeli lek występuje w różnych dawkach, a lekarz nie zaznaczył dawki leku, farmaceuta musi wydać najmniejszą dawkę leku określoną w wykazach leków refundowanych.
* Jeżeli lek występuje w kilku opakowaniach, a lekarz błędnie opisał wielkość opakowania, farmaceuta musi wydać najmniejsze opakowanie dostępne na rynku.
* Lekarz może na jednej recepcie przepisać leki maksymalnie na 90 dni kuracji, pod warunkiem, że jest podany sposób dawkowania, a ilość przepisanych leków nie przekracza ilości wystarczającej na trzymiesięczną kurację.

Rp. „Nazwa leku” 25 mg
2 op. a 50 tabl
D.S. 1 x dziennie

Lekarz wypisał w sumie 2 opakowania x 50 tabletek = 100 tabletek.

Z podanego sposobu dawkowania wynika, że Pacjent w ciągu 90 dni zużyje 90 tabletek (1 tabletka raz dziennie), a więc ilość przepisana przez lekarza przekracza rzeczywiste zapotrzebowanie na lek.

Zgodnie z ustawą o lekach refundowanych (ust.4 paragrafu 19) farmaceuta ma prawo wydać lek z refundacją w ilości maksymalnie zbliżonej, lecz jednak mniejszej niż ilość określona na recepcie. W praktyce oznacza to, że Pacjent otrzyma tylko 1 opakowanie leku ze zniżką, natomiast za drugie opakowanie będzie musiał zapłacić 100% ceny.

Przeczytaj też: Czy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

  •  Termin realizacji recepty ( z zastrzeżeniem dla leków immunologicznych, sprowadzanych z zagranicy, antybiotyków) nie może przekroczyć 30 dni, zgodnie z paragrafem 18 rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich.
  •  Termin ważności recepty na antybiotyki wynosi tylko 7 dni.
  •  Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy nie może przekroczyć 60 dni.
  •  Termin ważności recepty na preparaty immunologiczne wynosi 60 dni.

Koniec terminu ważności należy liczyć od dnia następnego po dniu uwidocznionym na recepcie. Ostatniego dnia można zrealizować receptę do godziny 24:00. Jeżeli koniec terminu ważności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin upływa dnia następnego (sobota nie jest dniem ustawowo uznanym za wolny od pracy).

Dowiedz się więcej: Które leki na receptę są refundowane?

Dane i podpis lekarza

Tu musi znajdować się pieczątka lekarza z imieniem i nazwiskiem oraz podpis odręczny lekarza. Zwróć szczególną uwagę na numer prawa wykonywania zawodu, który powinien zawierać 7 cyfr.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA