Czy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

W określonych sytuacjach farmaceuta może odmówić wydania leku antykoncepcyjnego
Czy farmaceuta ma prawo odmówić wydania środka antykoncepcyjnego, jeśli pacjent przedstawia receptę lekarską? W uzasadnionych przypadkach – tak, przy czym są to sytuacje ściśle określone prawem. Dowiedz się więcej.
/ 12.07.2010 12:39
W określonych sytuacjach farmaceuta może odmówić wydania leku antykoncepcyjnego

Kiedy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

Sytuacje, w których farmaceuta ma prawo nie zrealizować recepty, opisane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1531). Paragraf 5 rozporządzenia stwierdza, że „Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:

  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania;
  2. konieczne jest dokonanie zmian, o których mowa w § 3 ust. 3 [chodzi o korektę składu leku recepturowego], oraz określonych w odrębnych przepisach, przy braku możliwości porozumienia się z osobą, która jest uprawniona do wystawiania recept;
  3. od dnia sporządzenia leku upłynęło co najmniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego lub leku sporządzonego na podstawie etykiety aptecznej;
  4. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia;
  5. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.”

Ponadto w art. 96, ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381) znajduje się zapis o tym, że „Farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Polecamy: Czy ginekolog może odmówić wypisania recepty?

Poprawna recepta powinna zostać zrealizowana

Polskie prawo nie przewiduje klauzuli sumienia dla farmaceutów, mają więc oni obowiązek zrealizowania każdej prawidłowo wystawionej recepty, która do nich trafi, z wyjątkiem sytuacji wymienionych powyżej. Należy pamiętać, że w przypadku środków hormonalnych celem terapii nie zawsze jest antykoncepcja – są one wykorzystywane również w leczeniu zaburzeń hormonalnych, zaburzeń cyklu miesięcznego czy też nadmiernych krwawień, stąd też odmowa ich wydania może się wiązać ze szkodą zdrowotną dla pacjentki. W takim wypadku farmaceucie grozi odpowiedzialność prawna.

Czytaj też: Niepokojące objawy podczas miesiączki

Sytuacje wyjątkowe

Zdarza się nierzadko, że pomimo starań odnośnie zapewnienia stanu magazynowego odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności w aptece zabraknie leku wskazanego na recepcie. Przypadek taki nie zwalnia farmaceuty z obowiązku zaopatrzenia pacjenta w ten lek. Prawidłowe postępowanie w takiej sytuacji polega na uzgodnieniu z pacjentem najbliższego możliwego terminu odbioru leku, np. pigułek antykoncepcyjnych, w tej aptece, chyba że pacjent decyduje się udać do innej placówki.

Farmaceuta powinien skierować pacjenta do lekarza w celu korekty recepty lub wystawienia nowego druku, jeśli recepta została wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub jeśli okaże się, że z powodów obiektywnych lek nie może zostać w najbliższym czasie nabyty przez pacjenta (np. w związku ze wstrzymaniem lub wycofaniem go z obrotu, a także brakami w hurtowniach).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA