Jak powinno być wyposażone inhalatorium?

Efektywność haloterapii w formie inhalacji w dużej mierze uzależniona jest od warunków panujących w inhalatorium. Oprócz obecności czynnika leczniczego – suchego aerozolu solnego – należy zapewnić właściwe warunki techniczne, w przeciwnym razie terapia może być szkodliwa dla pacjentów. Co powinno być w inhalatorium?

inhalacje

fot. Fotolia

Gdy sól jest niewłaściwie stosowana…

Badanie przeprowadzone w kopalni soli Kłodawa dotyczące wpływu warunków pracy na zdrowie pracowników wykazało, że zbyt duże zapylenie chlorkiem sodu powodowało m.in. przewlekłe, zanikowe, przerostowe i alergiczne nieżyty błon śluzowych nosa.

Sól stosowana w niewłaściwy sposób może być szkodliwa dla zdrowia, dlatego tak ważne jest zadbanie o właściwe warunki prowadzenia terapii. Niestety, w wielu grotach solnych oferowane warunki techniczne nie są zgodne z dobrą praktyką, co może zagrażać zdrowiu pacjentów.

Obowiązkiem przedsiębiorcy planującego otwarcie obiektu haloterapii jest zapoznanie się z oddziaływaniem terapii na organizm, jak również wymogami dotyczącymi warunków bezpiecznego z niej korzystania. Niestety, wielu właścicieli grot solnych nie ma pojęcia o właściwym korzystaniu z terapii, co budzi niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów odwiedzających groty solne.

To musi być w inhalatorium!

Podstawowym elementem w haloterapii jest obecność czynnika leczniczego, którym jest suchy aerozol solny. Ponieważ minęły czasy, gdy korzystanie z haloterapii możliwe było w czynnych kopalniach soli (Wieliczka), gdzie aerozol wytwarzali pracujący górnicy, niezbędnym urządzeniem w grocie solnej jest dzisiaj generator aerozolu solnego (halogenerator).

Jednym z najistotniejszych warunków dobrej praktyki w zakresie konstruowania obiektów haloterapii jest zapewnienie odpowiedniej wielkości pomieszczenia.

Wiele tzw. „grot solnych” to powierzchnie o wielkości zaledwie kilku metrów kwadratowych, w których niemożliwa jest właściwa dystrybucja aerozolu, jak również istnieje zagrożenie dostarczenia do organizmu jego nieodpowiedniej dawki. Z usług tego typu obiektu nie skorzystają również z pewnością osoby cierpiące na klaustrofobię.

Najbardziej odpowiednia wielkość pomieszczenia do inhalacji to minimum kilkanaście metrów kwadratowych. Taka powierzchnia zapewni równomierny rozkład aerozolu w całym pomieszczeniu oraz swobodną wymianę powietrza pomiędzy sesjami.

Większe pomieszczenie jest bardziej korzystne również ze względów ekonomicznych, gdyż pozwala na przyjęcie większej liczby osób w jednym czasie. Umożliwia to oferowanie usługi nie tylko klientom indywidualnym, ale także instytucjom czy grupom społecznym takim jak szkoły, przedszkola, kluby seniorów itp.

Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem występującym w wielu grotach solnych jest przewaga korzystania z terapii w pozycji siedzącej lub leżącej. Z punktu widzenia dotarcia aerozolu do głębszych partii układu oddechowego nie jest to korzystne.

W czasie gdy nie wykonujemy żadnej pracy, przebywając w pozycji siedzącej lub leżącej, nasz organizm ma zmniejszone zapotrzebowanie na tlen. Oddychamy wówczas szczytowo wykorzystując jedynie niewielką część płuc. Podczas takiego sposobu oddychania aerozol nie ma możliwości dotarcia wraz z powietrzem do głębszych odcinków układu oddechowego i osadza się w drogach oddechowych jedynie w ok. 10%. Podobnie kiedy oddychamy szybko i płytko, cząsteczki aerozolu nie mogą osadzić się w dolnych drogach oddechowych i zostają wydalone wraz z wydychanym powietrzem. Podczas wysiłku fizycznego zmienia się nasz sposób oddychania, co oznacza, że do płuc dociera więcej powietrza i są one lepiej wentylowane. Oddychamy wówczas głęboko, wykorzystując większą powierzchnię płuc. Podczas spokojnego, głębokiego oddychania w drogach oddechowych pozostaje aż 50-80% aerozolu. Z tego względu bardzo korzystne z punktu widzenia efektywności haloterapii jest łączenie jej z ćwiczeniami fizycznymi zwiększającymi wentylację płuc i pogłębiającymi oddech. W zależności od upodobań naszych klientów możemy zaproponować różne formy zajęć, od gimnastyki oddechowej, po jogę, taniec czy umiarkowane ćwiczenia fitness itp.

Zobacz też: Jak oddychać w ciąży?

Wentylacja i wilgotność w obiekcie haloterapii

Oprócz odpowiedniej wielkości pomieszczenia haloterapii niezbędnym jest zadbanie o pozostałe parametry techniczne, jakimi są wentylacja i wilgotność.

Głównym zadaniem wentylacji w obiekcie haloterapii jest zapewnienie stałej wymiany powietrza oraz utrzymanie parametrów wilgotności i temperatury. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania.

Pomieszczenia inhalacyjne powinny być wentylowane zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza od halogeneratora do wyrzutu powietrza. Dzięki zgodnemu przepływowi powietrza przez pomieszczenie haloterapii uzyskujemy równomierne rozłożenie aerozolu solnego, jak również możliwość skutecznego wentylowania pomieszczenia pomiędzy sesjami.

Niezwykle ważnym elementem jest także odpowiednia wilgotność. W pomieszczeniu haloterapii nie może ona przekraczać 60%, co wynika z silnych właściwości higroskopijnych soli, czyli podatności na wchłanianie wilgoci. Duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu haloterapii spowoduje, że cząstki aerozolu będą wiązały wodę z powietrza, a co za tym idzie zwiększały swoje rozmiary, a następnie łączyły się ze sobą, tworząc coraz większe krople. Tak powstałe duże cząstki nie będą miały możliwości dotarcia do głębszych partii płuc.

Obiekt haloterapii to nie tylko zakup i instalacja halogeneratora. By uzyskać maksymalne efekty lecznicze oraz zapewnić bezpieczeństwo pacjentów niezbędnym jest zadbanie o odpowiednie warunki techniczne. W przeciwnym razie obiekt będzie działał na szkodę odwiedzających go klientów, co w przyszłości będzie skutkowało coraz mniejszym zainteresowaniem jego usługami.

Zobacz też: Jak stosować olejki eteryczne?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!