Czym jest chłoniak?

Zmiany zakrzepowe znajdujące się w żyłach kończyn dolnych gromadzą się przy ścianach naczyń, zwężając ich światła/ fot.Fotolia
Chłoniak jest nowotworem znacznie mniej częstym niż np. rak płuca. Jednakże z jego powodu również można umrzeć. I tak jak w większości chorób rozrostowych, wykryty we wczesnym stadium może być w pełni uleczalny. Aby być świadomym potencjalnego zagrożenia, watro zrozumieć najpierw, czym dokładnie jest chłoniak.
/ 15.05.2017 13:11
Zmiany zakrzepowe znajdujące się w żyłach kończyn dolnych gromadzą się przy ścianach naczyń, zwężając ich światła/ fot.Fotolia

Nowotwór czy rak?

Jak już wspomniałem we wstępie, chłoniak jest nowotworem. Ale nie jest rakiem. Wielu ludzi myli te pojęcia. Nowotwór to pojęcie szersze, określające każdą patologiczną zmianę rozrostową w naszym organizmie, natomiast rak to szczególny przypadek, który dotyczy nadmiernego rozmnażania się różnych komórek nabłonka. I tak np. rak płuc, to niekontrolowany  przez organizm rozrost nabłonka w płucach. Rak to najczęstszy podtyp nowotworu w grupie dorosłych, zarówno pod względem zapadalności, jak i śmiertelności. Natomiast wśród dzieci niechlubnym numerem jeden jest białaczka – i tak jak chłoniak czy rak, również jest rodzajem nowotworu, tylko że w jej wypadku dochodzi do namnażania się białych krwinek w szpiku. Wspominam o tym nie bez przyczyny, ponieważ białaczka i chłoniak mają wiele wspólnego zarówno pod względem przyczyny choroby, jak i jej przebiegu. Zatarte między nimi różnice sprawiają poważne problemy w klasyfikacji, która dosyć często jest zmieniana przez autorytety medyczne.

Polecamy: Ile wiemy o nowotworach?

Każdy ma swoje pochodzenie

Chłoniak, tak jak i białaczka, jest więc niekontrolowanym przez organizm rozrostem białych krwinek. Konkretniej – limfocytów, zależnie od rodzaju: B, T lub NK, zawsze natomiast komórek jednego rodzaju. Opisanie roli tych komórek w organizmie zostało napisane w osobnym artykule „O układzie odpornościowym słów kilka”. Rozrost zachodzi przede wszystkim w układzie chłonnym organizmu, a więc przede wszystkim w węzłach i śledzionie, choć bardzo często dochodzi do zajęcia wątroby oraz szpiku. Czasami możemy mówić o zespole „chłoniak – białaczka” z racji podobieństwa do typu białaczki, w którym zajęte są węzły chłonne. Są to więc de facto dwie strony tego samego medalu, i rozróżnienie między chłoniakiem a białaczką stawiamy zależnie od tego, czy choroba rozwija się przede wszystkim i pierwotnie w szpiku (białaczka) czy układzie chłonnym (chłoniak).

Wiele twarzy

Rodzajów chłoniaka wyróżnia się ok. trzydziestu, jednak większość z nich występuje wyjątkowo rzadko. Zostały one podzielone na trzy główne kategorie, ze względu na odmienności w wyglądzie pod mikroskopem oraz w przebiegu choroby. I tak wyróżniamy: chłoniaki z komórek prekursowowych lub obwodowych B,  z komórek prekursowowych lub obwodowych T i NK, (wymienione grupy są dla uproszczenia nazywane „chłoniakami nieziarniczymi”) oraz ziarnicę złośliwą (w Polsce często zwana chłoniakiem Hodgkina), która jako jedna jednostka chorobowa została sklasyfikowana osobno, ze względu na bardzo specyficzny obraz histopatologiczny (czyli m.in wygląd pod mikroskopem). W praktyce najczęstszymi typami chłoniaka, na który chorują ludzie są: chłoniak Hodgkina, z komórek płaszcza, grudkowy, chłoniak rozlany z dużych komórek B, szpiczak mnogi. Nazwy biorą zazwyczaj od rodzaju komórki, z której powstają (np. chłoniak z komórek płaszcza rozwija się w strefie węzła chłonnego zwaną właśnie strefą płaszcza). Część z ważniejszych chłoniaków jest opisana w innych artykułach w dziale Chłoniaki serwisu wieszjak.pl.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA