Czym jest mięsak skóry?

Znamię/fot. Fotolia
Czym są mięsaki i jak możemy je rozpoznać? Kto jest narażony na zachorowanie? Czy zagrażają naszemu życiu? Jak leczy się mięsaki skóry? Gdzie najczęściej pojawiają się mięsaki? Czy należą do grupy nowotworów złośliwych? Czy mięsaki mogą powodować przerzuty?
/ 05.11.2012 10:18
Znamię/fot. Fotolia

Czym charakteryzują się mięsaki?

Mięsaki tkanek miękkich są heterogenną grupą nowotworów złośliwych. Pomimo swojej różnorodności histologicznej (stanowią mieszaninę elementów komórkowych zatrzymanych w dojrzewaniu oraz komórek nowotworowych o różnym stopniu zróżnicowania), są traktowane jako jedna grupa ze względu na podobną wrażliwość na cytostatyki i wspólne cechy biologiczne oraz analogiczną strategię leczenia.

Niektóre są formami bardzo prymitywnymi, inne tworzą struktury tkankopodobne (z cechami charakterystycznymi dla tkanki wyjściowej). Umiejscawiają się głównie w obrębie kończyn (50% przypadków), tułowia (30%), głowy i szyi (10%) oraz w przestrzeni zaotrzewnowej (10%).

Kto może zachorować na mięsaka?

Mięsaki tkanek miękkich stanowią około 1% wszystkich nowotworów złośliwych u dorosłych. Zachorowalność w Polsce w 1996 roku wynosiła 333 (mężczyźni) i 323 (kobiety). Zarejestrowano 135 zgonów u mężczyzn i 113 u kobiet. Mięsaki tkanek miękkich występują głównie u osób powyżej 55. roku życia, ale wzrost zachorowań obserwuje się już po 40. roku życia.

Zobacz również: Rak podstawnokomórkowy i kolczystokomórkowy - czym się różnią?

Jaki rodzaj mięsaka występuje najczęściej?

W przypadku skóry najczęściej spotykanym typem jest włókniakomięsak guzowaty (łac. dermatofibrosarcoma protuberans, w skrócie DFSP). Jest to mięsak tkanek miękkich o niskim lub pośrednim stopniu złośliwości histologicznej.

Chociaż niegdyś uważano, że pochodzi on z fibroblastów, ostatnie dowody na podstawie badań immunohistochemicznych sugerują, że nowotwór ten może wywodzić się z komórek dendrytycznych skóry.

Histologicznie możnaby zakwalifikować go do nowotworów tzw. półzłośliwych, gdyż mimo kilku wspólnych cech z guzami łagodnymi wykazuje tendencję do wzrostu w sposób bardziej naciekający.

Po czym poznać włókniomięsaka guzowatego?

Rekonstrukcje trójwymiarowe DFSP wykazały, że nowotwór ten może przyjmować nieregularne kształty i rozprzestrzeniać się w formie wypustek lub palczastych rozgałęzień.

Jakie konsekwencje może powodować mięsak?

Największe zagrożenie niesie ze sobą znaczna częstość wznowień miejscowych, natomiast rzadko dochodzi do tzw. rozsiania procesu nowotworowego, a jeśli już, to zazwyczaj w późnym okresie przebiegu choroby.

Źródło: materiały prasowe Apella/kb

Zobacz również: Seks i rak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!