Jak zdiagnozować raka jelita grubego?

Jak zdiagnozować raka jelita grubego?
Rak rozwija się zwykle bezobjawowo. W przypadku spostrzeżenia u siebie niepokojących dolegliwości, ważna jest jak najszybsza wizyta u lekarza. Tylko wczesna diagnoza daje możliwość 100% wyleczenia nowotworu. Dlatego nie bagatelizujmy sygnałów wysyłanych przez nasz organizm i poddajmy się badaniom.
/ 23.07.2010 12:10
Jak zdiagnozować raka jelita grubego?

Endoskopia

W przypadku zgłaszania przez pacjenta dolegliwości ze strony odbytnicy, takich jak krwawienie, świąd odbytu, ból, uczucie ciała obcego, każdy lekarz powinien zbadać pacjenta per rectum. Od tego może zacząć się dalsza diagnostyka raka jelita grubego. Podstawową metodą wykrywania raka jelita grubego pozostają badania endoskopowe, czyli rektoskopia, sigmoidoskopia i kolonoskopia. Nazwy pochodzą od tego jak daleko uwidoczni się jelito aparatem endoskopowym. Badania te umożliwiają bezpośrednią ocenę wnętrza okrężnicy oraz pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Odgrywają, więc rolę nie tylko w samym wykryciu nowotworu, ale także umożliwiają ocenę stopnia zaawansowania. Na podstawie pobranych wycinków ocenia się czy jest to nowotwór łagodny czy złośliwy, jaki jest to typ histologiczny i jak głęboko nacieka ścianę przewodu pokarmowego.

Zobacz też: Czy można ustrzec się przed zachorowaniem na raka jelita grubego?

Badania radiologiczne: rtg, usg

Inna opcją diagnostyki są badania radiologiczne metodą podwójnego kontrastu. Polega to na podaniu doodbytniczo przez specjalny zgłębnik substancji zwanej barytem oraz wprowadzeniu powietrza. Następnie wykonuje się serię kilku zdjęć radiologicznych, o czym decyduje już lekarz radiolog.

Ocenę stopnia zaawansowania nowotworów położonych do około 15 cm od odbytu umożliwia ultrasonografia przezodbytnicza. Sama ultrasonografia przezbrzuszna nie ma zastosowania do wykrywania nowotworów. Można jednak za pomocą tej metody zlokalizować ewentualne przerzuty raka do wątroby.

Tomografia zweryfikuje

Spośród nowszych metod diagnostycznych stosuje się tomografię komputerową. Nie jest ona lepszą metoda niż kolonoskopia, ale umożliwia ocenę obecności powiększonych węzłów chłonnych oraz zlokalizowanie ewentualnych przerzutów, które najczęściej lokalizują się w wątrobie, płucach oraz mózgu. Jest to dobra metoda do oceny zaawansowania nowotworu. Jest również pomocna przed leczeniem operacyjnym.

Badania laboratoryjne

W morfologii krwi, zarówno niedokrwistość, jak i podwyższona liczba białych krwinek mogą wskazywać na nowotwór, ale są to parametry, na podstawie których nie można postawić diagnozy.

Poszukuje się również markerów nowotworowych w surowicy. Dla raka jelita grubego najbardziej specyficzny jest antygen rakowozarodkowy CEA.

Polecamy: Jakie badania przesiewowe w raku jelita grubego?

Metodą polecaną jako badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego, jest test na wykrywanie krwi utajonej w kale. Pozytywny wynik tego testu sugeruje, że mamy do czynienia z krwawieniem z jelit. Nie musi to świadczyć o nowotworze, ale powinno skłonić nas do wizyty u lekarza i wykonania badań kontrolnych.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA