Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc?

Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc?

Dominującym czynnikiem powodującym rozwój raka płuca są substancje rakotwórcze zawarte w dymie tytoniowym. Ocenia się, że czynne palenie tytoniu jest przyczyną ok.90% zachorowań. A jakie są pozostałe czynniki zwiększające zachorowanie na raka płuc? Zobacz poniżej.
/ 27.07.2010 10:47
Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc?

Oprócz palenia tytoniu, do innych czynników ryzyka raka płuc zalicza się ekspozycję na radon, azbest, przemysłowe zanieczyszczenia powietrza, metale ciężkie, węglowodory aromatyczne, promieniowanie jonizujące i niektóre substancje chemiczne, predyspozycje rodzinne, a także bierne palenie. Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju raka płuca przede wszystkim należy rzucić palenie, a także zabezpieczyć się przed wpływem innych substancji potencjalnie rakotwórczych.

Walka z nikotynizmem

Palenie tytoniu jest jednym z głównych i najbardziej rozpowszechnionych, znanych czynników ryzyka wielu chorób tj.: raka płuca, choroby niedokrwiennej serca, choroby Buergera, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, nadciśnienia tętniczego oraz innych. Większość z nich nie może być skutecznie leczonych bez zaprzestania palenia.
W działaniach przeciwko nikotynizmowi wyróżnić można dwie płaszczyzny: szerszą – dotyczącą problemu całego społeczeństwa i węższą, która dotyczy poszczególnego pacjenta. Na szerszej płaszczyźnie działania polegają przede wszystkim na szeroko pojętej profilaktyce nikotynizmu i działaniom promującym zdrowy tryb życia. Palenie tytoniu powinno być zwalczane zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet w ciąży.

Problem nikotynowy indywidualnego pacjenta powinien być traktowany przez lekarza jak każda inna choroba. Zaprzestanie palenia tytoniu z powodu obecności wielu czynników warunkujących ten nałóg, jest bardzo trudne. Istnieją jednak metody skutecznie leczące nałóg i powinny być przedstawiane wszystkim uzależnionym. Leczenie nałogu nikotynowego jest obowiązkiem każdego lekarza, w tym stomatologów oraz pielęgniarek.

Czytaj też: Jaki mamy wpływ na nasze rakotwórcze otoczenie?

Wśród metod leczenia wyróżnia się metody:

  1. wzmacniające motywację i przyśpieszające decyzję o porzuceniu nałogu,
  2. wspierające pacjenta w podjętych działaniach,
  3. zmniejszające objawy zespołu abstynencyjnego.

Poradnictwo antynikotynowe

Skuteczność leczenia zależy w głównej mierze od gotowości do rzucenia palenia. W zależności od potrzeb lekarz oprócz odpowiedniego zachęcania i informowania pacjenta, może skierować go do poradni antynikotynowej. Poradnie te prowadzą programy terapii grupowej i indywidualnej, programy poradnictwa przez telefon i inne. Niestety, ale znajomość problemu przez lekarzy nie jest wystarczająca. Jeśli chcesz rzucić palenie warto porozmawiać o tym ze swoim lekarzem rodzinnym lub poszukać informacji w Internecie.

Leczenie farmakologiczne

Terapie psychologiczne i behawioralne są czasochłonne oraz wymagają dużych nakładów finansowych.

Aktualnie zaleca się by w większości przypadków stosować farmakoterapię.

Wśród metod farmakologicznych wyróżnia się: nikotynową terapię zastępczą oraz bupropion. Nikotynowa terapia zastępcza – jej założeniem jest dostarczenie nikotyny do organizmu pacjenta w bezpiecznej postaci (gumy do żucia, plastry, tabletki) bez substancji toksycznych. Zapobiega to objawom abstynencyjnym i poprawia motywację do rzucenia nałogu. Bupropion – to lek o niepoznanym dokładnie mechanizmie działania, jednak o udowodnionym działaniu zmniejszającym objawy zespołu abstynencyjnego po zaprzestaniu palenia.

Polecamy też: Rak płuc wciąż zbiera największe żniwo

Narażenie na przemysłowe czynniki rakotwórcze

W przypadku innych substancji chemicznych potencjalnie rakotwórczych najważniejsze jest przestrzeganie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z tego typu substancjami. Przede wszystkim polegają one na stosowaniu odpowiedniej odzieży i osprzętu ochronnego tj. odzież ochronna, maski, aparaty, okulary, rękawiczki i inne.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!