Rak płuca - gdzie szukać przerzutów?

Rak płuca - gdzie szukać przerzutów?

Rak płuca jest nowotworem złośliwym, tak więc charakteryzuje się zdolnością do tworzenia przerzutów, czyli nowych ognisk chorobowych zlokalizowanych poza tkanką płucną zajętą przez guz pierwotny.
/ 26.07.2010 17:31
Rak płuca - gdzie szukać przerzutów?

Przerzutowość, jako cecha złośliwości

Wśród cech odróżniających nowotwory złośliwe od łagodnych znajduje się możliwość tworzenia zmian przerzutowych. Warunkowana jest ona przez nabycie przez komórki nowotworowe zdolności do wydostania się z pierwotnego miejsca wzrostu i znalezienia miejsca do wzrostu gdzie indziej. Nie jest to oczywiście takie proste. Jeśli komórka nowotworowa wydostanie się z guza pierwotnego musi dostać się np. do krwioobiegu, a następnie wydostać się z naczynia do miejsca, w którym istnieją warunki pozwalające na jej wzrastanie, by w końcu spowodować w nowym miejscu utworzenie guza.

W praktyce każdy nowotwór wydziela na obwód tysiące, a nawet miliony komórek dziennie, z czego tylko nieliczne powodują powstanie ognisk wtórnych. Oznacza to, że większość z nich jest niszczonych przez układ odpornościowy organizmu lub nie ma zdolności do wzrostu w innym miejscu.

Przerzuty w raku płuca

W około 30% przypadków raka płuca, objawy wynikające z występowania zmian przerzutowych są pierwszymi dolegliwościami z jakimi zgłasza się pacjent do lekarza. Przerzuty raka płuca mogą występować w każdym narządzie i powodować odpowiednie objawy kliniczne. Najczęściej przerzuty lokalizują się w kościach, wątrobie, mózgu i nadnerczach, a w przypadku raka drobnokomórkowego też w szpiku kostnym. Przerzuty do kości objawiają się bólami kostnymi (nieustępującymi pod wpływem odpoczynku i standardowych dawek leków przeciwbólowych) oraz złamaniami patologicznymi.

Przerzuty do mózgu, występują częściej w gruczolakoraku płuca. Objawiać się mogą poprzez ból głowy, drgawki, zaburzenia równowagi, zaburzenia czucia, niedowłady, zaburzenia osobowości i inne odchylenia w badaniu neurologicznym.

Przerzuty do wątroby najczęściej przejawiają się poprzez spadek masy ciała, bóle brzucha, żółtaczkę, nudności.

Czytaj też: Rak to nie koniec świata

Przerzuty a rokowanie

Zmiany przerzutowe stwierdza się blisko w 60% noworozpoznanych przypadków raka drobnokomórkowego i w 70% raka drobnokomórkowego. Stwierdzenie przerzutów kwalifikuje chorobę do bardzo zaawansowanej, co za tym idzie, rokowanie staje się bardzo poważne.

Jedynym leczeniem stosowanym w tym stadium jest paliatywna chemioradioterapia. W stadium IV raka niedrobnokomórkowego nie stwierdza się przeżyć 5-letnich, a mediana przeżycia nie przekracza roku. Nie lepiej jest w przypadku i tak dużo gorzej rokującego raka drobnokomórkowego, w którym przeżywalność 5-letnia wynosi niezależnie od stadium kilka procent.

Polecamy też: Gdzie znaleźć pomoc w walce z rakiem

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!