Jakie cechy osobowościowe zwiększają ryzyko zachorowania na raka?

Bezradność to jedna z cech osobowości nowotworowej/ fot. Fotolia
Osobowość nowotworowa, określana także Wzorem Zachowania typu C (WZC) może zwiększać ryzyko zachowania na choroby onkologiczne. Już w starożytności Hipokrates i Galen zauważyli, że kobiety melancholijne częściej zapadają na raka. Jakie cechy wyróżniają osobowość nowotworową?
/ 01.08.2012 10:34
Bezradność to jedna z cech osobowości nowotworowej/ fot. Fotolia

Wzór zachowania typu C

Osoby z wzorem zachowania typu C (WZC) są określane jako ludzie, którym brakuje umiejętności wyrażania ekspresji emocjonalnej i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Na osobowość rakową składa się skłonność do reagowania na sytuacje trudne poczuciem bezradności lub beznadziejności oraz do wypierania emocji.

Wzór zachowania typu C, będący wynikiem współwystępowania wysokiego poziomu neurotyczności i introwersji, obejmuje obniżone poczucie własnej wartości, brak wiary w siebie, częste odczuwanie obniżonego nastroju, nastawienie pesymistyczne w stosunku do przyszłości i bierność.

Poszukując związku między metodami radzenia sobie a chorobą nowotworową, wskazuje się na następujące sposoby: wycofywanie się, rezygnacja z dążenia do celu, bezradność i poczucie winy. Inni badacze twierdzą, że kluczową rolę w zapoczątkowaniu i rozwoju raka odgrywa również represja, zaprzeczanie, brak poczucia bezpieczeństwa, niski poziom neurotyzmu i mała ekspresja emocjonalna.

Warto wiedzieć: Jak wspierać chorego?

Co wykazały badania psychoonkologiczne?

Badania przeprowadzone w ramach psychoonkologii – interdyscyplinarnej dziedziny medycyny, która rozwinęła się w latach 80. XX wieku – pokazują, że choroby nowotworowe mogą być uwarunkowane czynnikami psychologicznymi, środowiskowymi i genetycznymi.

Naukowcy twierdzą, że utrzymywanie się stanów bezradności i beznadziejności współwystępuje z obniżeniem efektywności działania układu odpornościowego, a to w konsekwencji sprzyja rozwojowi choroby.

Najwięcej badań dotyczy roli stresu. Sytuacje stresowe prowadzą do zmian wegetatywno-somatycznych w naszym organizmie i ewentualnie do obniżenia odporności. Jednak samo działanie stresu i obniżenie odporności nie jest równoznaczne z zachorowaniem.

Do rozwoju choroby dochodzi przy współudziale różnych czynników: środowiskowych, genetycznych i innych, w tym na przykład zachowań antyzdrowotnych.

Zachowania antyzdrowotne

Zachowaniom antyzdrowotnym poświęca się bardzo dużo uwagi, jako czynnikom psychologicznym mającym wpływ na powstawanie tej grupy chorób cywilizacyjnych. W zależności od rodzaju choroby (rodzaju nowotworu) są to różnego rodzaju zachowania. Na przykład palenie tytoniu może doprowadzić do rozwoju nowotworu płuc, niekontrolowane opalanie się może stać się przyczyną raka skóry.

Zobacz także: Jak wzmocnić odporność na nowotwór?

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Podstawy Psychologii. Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków medycznych”; pod red. M. Talarowskiej, Antoniego Florkowskiego, Piotra Gałeckiego; Rozdział 16. Psychologiczne uwarunkowania wybranych chorób somatycznych, Agata Orzechowska.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA