Rak piersi HER2-dodatni – leczenie

Jakie leki stosuje się w leczeniu raka piersi HER2-dodatniego? Z czym łączy się chemioterapię w leczeniu raka piersi? Dowiedz się wszystkiego na temat leczenia raka piersi HER2-dodatniego.
/ 03.10.2014 11:27

Leczenie HER2-dodatniego raka piersi

Od ponad 30 lat trwają badania naukowe dotyczące receptora HER2, mające na celu poprawę zdrowia, jakości życia i przeżycia pacjentek zarówno we wczesnym, jak i w zaawansowanym stadium HER2-dodatniego raka piersi.

W 1998 roku zarejestrowano i zaczęto stosować pierwszy lek ukierunkowany na blokowanie aktywności receptora HER2 – trastuzumab. Jego zastosowanie zmieniło naturalny przebieg choroby u chorych na HER2-dodatniego zaawansowanego raka piersi do tego stopnia, że chorzy z HER2-dodatnim rakiem piersi mają dziś zbliżone rokowania do chorych bez nadmiernej ekspresji receptora HER2.

Jak działa trastuzumab - lek na raka piersi HER2-dodatniego?

Trastuzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne igG1, które łączy się z jedną z części receptora HER2 (dokładnie z zewnątrzkomórkową, IV domeną receptora HER2).

Poprzez połączenie z receptorem HER2, trastuzumab przejawia cztery mechanizmy działania.

  • Aktywacja ADCC – cytotoksyczności komórkowej zależnej o przeciwciał (z ang.: antibody-dependent cellular cytotoxicity). Oznacza to, że po połączeniu z receptorem HER2, trastuzumab stymuluje komórki immunologiczne organizmu, czyli naturalne przeciwciała organizmu, do niszczenia komórek raka.
  • Zapobieganie odłączaniu się od receptora jego części zewnątrzkomórkowej. Po oderwaniu się tej części powstaje skrócona i bardzo aktywna postać HER2 (p95HER2). Trastuzumab zapobiega tworzeniu się niebezpiecznych, skróconych receptorów.
  • Hamowanie mnożenia się komórek guza poprzez zakłócanie transmisji sygnału aktywowanego przez HER2 do wnętrza komórki.
  • Hamowanie kontrolowanej przez HER2 angiogenezy, czyli powstawania naczyń krwionośnych odżywiających guz.

Zobacz także: Rak piersi HER2-dodatni – przebieg choroby

Jak skuteczne jest leczenie raka piersi?

Wykazano bezprecedensową skuteczność trastuzumabu w leczeniu zarówno wczesnego, jak i zaawansowanego (przerzutowego) HER2-dodatniego raka piersi. Wykazano, że trastuzumab, podawany zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu ze standardową chemioterapią lub po niej, poprawia wskaźnik odpowiedzi na leczenie oraz wydłuża całkowity czas przeżycia i czas przeżycia wolnego od choroby, utrzymując jednocześnie jakość życia kobiet chorych na HER2-dodatniego raka piersi.

W ciągu ostatnich 15 lat rokowania pacjentek z HER2-dodatnim rakiem piersi poprawiły się do tego stopnia, że kobiety te mogą osiągnąć wyniki lepsze niż chore na niektóre, agresywne postaci HER2-ujemnego raka piersi.

W leczeniu kobiet z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim standardem jest stosowanie chemioterapii w połączeniu właśnie z trastuzumabem.

Pertuzumab w leczeniu raka piersi

Pierwszym lekiem, który zapobiega łączeniu się receptora HER2 z innymi receptorami z rodziny HER, czyli tworzeniu się homodimerów i heterodimerów, jest preparat o nazwie pertuzumab. Pertuzumab, podobnie jak i trastuzumab, jest przykładem nowoczesnej terapii z zakresu medycyny personalizowanej. Działanie obu leków w organizmie jest ukierunkowane na blokowanie aktywności receptora HER2.

Pertuzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które łączy się z inną niż trastuzumab zewnątrzkomórkową poddomeną HER2 (poddomeną II). Jest to poddomena odpowiedzialna za proces dimeryzacji. Łącząc się z nią, pertuzumab hamuje tworzenie się dimerów HER2 z innymi receptorami, a co najważniejsze – z HER3. Przeciwciało to blokuje też przekazywanie sygnałów kluczowych dla proliferacji i przeżycia komórek nowotworowych.

Pertuzumab aktywuje również cytotoksyczność zależną od przeciwciał, a więc – podobnie jak trastuzumab – po połączeniu z receptorem HER2, stymuluje naturalne przeciwciała organizmu, do niszczenia komórek raka.

Wykazano, że w połączeniu z trastuzumabem oraz chemioterapią pertuzumab dodatkowo przedłuża przeżycie pacjentek z HER2-dodatnim, rozsianym rakiem piersi, których nie leczono wcześniej terapią ukierunkowaną na działanie receptora HER2, w porównaniu z wynikami osiąganymi przez pacjentki, u których stosowano schemat trastuzumab i chemioterapia.

Źródło: Materiały prasowe

Zobacz także: Jak mutacje w genach zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA