Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 206 placówek medycznych)

Łódź, ul. Okólna 181 (Łódź-Bałuty)
Wojewódzkie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział neurologiczny, Oddział neurologiczny dla dzieci, Oddział udarowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział gruźlicy i chorób płuc, Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, Oddział chorób płuc, Oddział leczenia gruźlicy, Oddział...
więcej informacji
Szczecin, Bolesława Śmiałego 33 (M. Szczecin)
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
Poradnia alergologiczna dla dzieci, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci, Poradnia andrologiczna, Poradnia onkologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Poradnia leczenia zeza dla dzieci, Poradnia preluksacyjna, Zespół rehabilitacji domowej, Poradnia chorób wewnętrznych, Oddział okulistyczny, Poradnia geriatryczna, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej,...
więcej informacji
Tychy, ul. Edukacji 102 (M. Tychy)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia neurologiczna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia okulistyczna, Ambulatorium ogólne, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział geriatryczny, Oddział dermatologiczny, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział obserwacyjno-zakaźny,...
więcej informacji
Olsztyn, Żołnierska 18 (M. Olsztyn)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia genetyczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia medycyny nuklearnej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) masażu...
więcej informacji
Zgierz, Parzęczewska 35 (Zgierz)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Słupsk, Prof. Lotha 26 (M. Słupsk)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku
Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział endokrynologiczny, Oddział hematologiczny, Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział nefrologiczny, Stacja dializ, Oddział dermatologiczny, Oddział...
więcej informacji
Toruń, Św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Szpital Zespolony
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon...
więcej informacji
Kalisz, ul. Poznańska 79 (M. Kalisz)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Działalność Specjalistyczna
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Częstochowa, PCK 1 (M. Częstochowa)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. dr. Witolda Orłowskiego w Częstochowie
Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia hepatologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia...
więcej informacji
Toruń, ul. św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Katowice, Żelazna 1 (M. Katowice)
Zakład Analiz Medycznych "Śląskie Laboratoria Analityczne"
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia serologiczna
więcej informacji
Skierniewice, ul. dr. Stanisława Rybickiego 1 (M. Skierniewice)
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia wenerologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna...
więcej informacji
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 (M. Gdynia)
ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO
Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia...
więcej informacji
Radziejów, Szpitalna 3 (Radziejów)
Zespół Ambulatoryjnych Wielospecjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Brzesko, Tadeusza Kościuszki 68 (Brzesko miasto)
Zespół Diagnostyki Medycznej
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia serologiczna, Pracownia USG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia mammografii, Pracownia endoskopii, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Bank krwi, Inna i nieokreślona komórka działalności...
więcej informacji
Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 (M. Piekary Śląskie)
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia medycyny pracy, Poradnia leczenia bólu, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia USG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia rezonansu magnetycznego, Inne pracownie...
więcej informacji
Częstochowa, ul. Bialska 104/118 (M. Częstochowa)
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Nowy Tomyśl, Sienkiewicza 3 (Nowy Tomyśl miasto)
ZESPÓŁ LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Ambulatorium ogólne, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia USG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia elektrofizjologii, Pracownia...
więcej informacji
Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 (M. Zabrze)
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego SPSK Nr 1 im Prof. S. Szyszko SUM
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia...
więcej informacji