Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 123 placówek medycznych)

Katowice, ul. Raciborska 26 (M. Katowice)
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia neonatologiczna, Ambulatorium chirurgiczne, Oddział chorób metabolicznych, Oddział geriatryczny, Oddział dla przewlekle chorych, Oddział dermatologiczny, Oddział dermatologiczny dla dzieci, Oddział onkologiczny, Oddział radioterapii, Oddział gruźlicy i chorób płuc, Oddział chorób...
więcej informacji
Tarnów, UL. LWOWSKA 178A (M. Tarnów)
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZNICTWO AMBULATORYJNE
Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Tarnów, UL. LWOWSKA 178A (M. Tarnów)
SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.ŚW.ŁUKASZA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - LECZNICTWO STACJONARNE
Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Stacja dializ, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział onkologiczny, Oddział radioterapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział...
więcej informacji
Zielona Góra, Zyty 26 (M. Zielona Góra)
Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia genetyczna, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia chorób tropikalnych, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział hematologiczny, Oddział...
więcej informacji
Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 9 (M. Bydgoszcz)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia...
więcej informacji
Gdańsk, Dębinki 7 (M. Gdańsk)
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna,...
więcej informacji
Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36 (Kraków-Śródmieście)
Uniwersyteckie Lecznictwo Szpitalne
Oddział położniczo-ginekologiczny, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Stacja dializ, Oddział okulistyczny, Oddział nefrologiczny, Oddział położniczy, Oddział chorób płuc, Oddział ginekologiczny, Poradnia kardiologiczna, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Oddział endokrynologiczny, Izba przyjęć szpitala,...
więcej informacji
Poznań, nna Osiedle Zwycięstwa 108 (Poznań-Stare Miasto)
Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia neurologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział...
więcej informacji
Warszawa, UL. GÓRCZEWSKA 89 (Wola)
WIELOSPECJALISTYCZNE PORADNIE LEKARSKIE
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna,...
więcej informacji
Warszawa, Gen.W. Andersa 37 (Śródmieście)
Wojewódzki Publiczny Zakład Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia radioterapii, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii onkologicznej, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne
więcej informacji
Toruń, ul. św. Józefa 53-59 (M. Toruń)
Wojewódzki Zespół Opieki Ambulatoryjnej
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Szczecin, Strzałowska 22 (M. Szczecin)
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
Poradnia medycyny paliatywnej, Poradnia dermatologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia psychologiczna, Hospicjum domowe, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Szczecin, Strzałowska 22 (M. Szczecin)
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii - Szpital
Poradnia radioterapii, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii, Oddział radioterapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chirurgii onkologicznej, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia histopatologii, Pracownia USG,...
więcej informacji
Łódź, Traktorowa 49 (Łódź-Bałuty)
Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" s.c.
Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia radioterapii, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla...
więcej informacji
Wrocław, Rydygiera 22-28 (Wrocław-Śródmieście)
Zakład Rehabilitacyjny Rydygier
Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego
więcej informacji
Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 (M. Dąbrowa Górnicza)
Zakład Świadczeń Dziennych
Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) hydroterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy, Zakład rehabilitacji leczniczej, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 (M. Gdynia)
ZAKŁADY AMBULATORYJNE SZPITALA MORSKIEGO
Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia radioterapii, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Szkoła rodzenia, Poradnia laktacyjna, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 (M. Gdynia)
ZAKŁADY CAŁODOBOWE SZPITALA MORSKIEGO
Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia onkologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia neonatologiczna, Poradnia ginekologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia...
więcej informacji
Białystok, ul. Ogrodowa 12 (M. Białystok)
Zakłady Centrum
Poradnia medycyny pracy, Poradnia rehabilitacyjna, Dział (pracownia) fizjoterapii, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej, Pracownia cytologiczna, Pracownia histopatologii, Pracownia USG, Pracownia tomografii komputerowej, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Pracownia mammografii, Pracownia lub zakład...
więcej informacji

Redakcja poleca

REKLAMA