Czym jest Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?

Czym jest Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to zbiór informacji potrzebnych ofiarom wypadków. Dostanie ją każdy kierowca samochodu, który ubezpieczy swój pojazd od odpowiedzialności cywilnej. Jakie porady zawiera ta ulotka? Dlaczego warto ją przeczytać i czego można się z niej dowiedzieć?
/ 04.10.2016 12:06
Czym jest Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?

Po co nam Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to ulotka o formacie A4. Opracowano ją w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Można się z niej czerpać informacje potrzebne w momencie wypadku drogowego. Czego możemy się z niej dowiedzieć?

Wezwij policję!

Bezwzględnie należy wezwać policję, gdy:

 • w wypadku ktoś zginął lub został ranny;
 • ktoś, kto brał udział w wypadku, wydaje się być nietrzeźwy;
 • ktoś, kto brał udział w wypadku, ucieka z miejsca zdarzenia.

Policję należy wezwać dzwoniąc na numer alarmowy 112!

Wezwać, nie wezwać?

Możesz wezwać policję, gdy:

 • nie jest jasne, kto jest sprawcą wypadku (lub nikt nie przyznaje się do winy);
 • kierujący pojazdem nie ma dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym bądź autentyczność dokumentów budzi wątpliwości.

 Jeśli zrezygnujemy z wezwania policji, należy wypełnić Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym.

Pokrzywdzony ma prawa!

Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wypadku drogowym, pamiętaj, że masz prawo do:

 • ratowania życia i zdrowia,
 • leczenia i rehabilitacji,
 • zabezpieczenia mienia,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia.

Medycy i policjanci

Zespół ratownictwa medycznego udzieli na miejscu wypadku niezbędnej pomocy i przewiezie pokrzywdzonych do szpitala.

Niezbędnej pomocy udzielą też policjanci, którzy mogą też wezwać specjalistyczną pomoc, zabezpieczą mienie ofiar wypadku i miejsce wypadku, a także poinformują bliskich osób pokrzywdzonych.

Zobacz też: dział Wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie – czego możesz zażądać?

Możesz zażądać:

 • zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;
 • odszkodowania (zwrot kosztów leczenia, uszkodzenia mienia itp.);
 • renty (w niektórych przypadkach).  

Źródło: policja.pl/mn

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!