Lotnicze pogotowie ratunkowe jest wysyłane na miejsce zdarzenia, gdy potrzebna jest błyskawiczna pomoc, a miejsce jest trudno dostępne topograficzne/fot. Fotolia

Jak działa Lotnicze Pogotowie Ratunkowe?

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest wysyłane na miejsce zdarzenia, gdy potrzebna jest błyskawiczna pomoc, a miejsce jest trudno dostępne topograficzne (np. w górach). Kto może wzywać śmigłowiec ratunkowy? Jak sygnalizować zespołowi śmigłowca, że potrzebujemy pomocy?
/ 09.11.2011 11:09
Lotnicze pogotowie ratunkowe jest wysyłane na miejsce zdarzenia, gdy potrzebna jest błyskawiczna pomoc, a miejsce jest trudno dostępne topograficzne/fot. Fotolia

Czym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe?

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) jest instytucją ratownictwa medycznego w polskim systemie ochrony zdrowia, która świadczy usługi w ramach lotniczego transportu sanitarnego.

W ramach LPR-u działa 17 stałych baz, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego (HEMS). Jak wygląda system ich działania?

Do czego służy LPR?

LPR wykonuje medyczne czynności ratunkowe w sytuacjach nagłych zachorowań oraz lotów do wypadków. Lot odbywa się między zakładami opieki zdrowotnej. LPR transportuje również obywateli Polski, którzy ulegli wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu poza granicami kraju.

Centrala jednostki mieści się w Warszawie i tam też pełniony jest całodobowy dyżur.

Śmigłowce dostosowane są również do przewozu dzieci, niektóre posiadają sprzęt do transportu wcześniaków.

Zobacz też: Co znajduje się w karetce?

Kto wchodzi w skład zespołu HEMS (śmigłowcowych zespołów ratownictwa)?

W skład śmigłowcowego zespołu ratownictwa wchodzi:

Kto wzywa HEMS?

Zlecenie lotniczego transportu sanitarnego wydaje lekarz opiekujący się pacjentem. Ostatecznie decyzja pozostaje jednak w gestii lekarza LPR-u.

Wezwania zespołu HEMS mogą dokonać:

  • dyspozytor Krajowy LPR,
  • lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego i dyspozytorzy pogotowia ratunkowego oraz oddziałów pomocy doraźnej,
  • dyspozytorzy medyczni Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
  • dyspozytorzy innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna, GOPR, TOPR, WOPR, PRO, MSR) poprzez dyspozytora medycznego pogotowia ratunkowego lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień.

Kiedy wzywa się HEMS?

Zespoły HEMS wzywa się w sytuacji, gdy transport ten będzie najszybszy i najkorzystniejszy dla stanu zdrowia pacjenta w porównaniu z innymi środkami transportu. Loty odbywają się również w miejsca trudno dostępne topograficznie dla innych środków transportu medycznego, w wypadkach masowych oraz w stanach nagłych, zagrażających życiu pacjenta, określonych w dokumentach LPR.

Zobacz też: Kto pomaga, czyli rodzaje zespołów pogotowia ratunkowego

Ograniczenia lotu HEMS

Lot może zostać wstrzymany, jeśli jego przeprowadzenie grozi niebezpieczeństwem. Do transportu lotniczego nie nadają się również pacjenci w II okresie porodu, w stanie nagłego zatrzymania krążenia oraz nie rokujący przeżycia transportu.

Kto finansuje świadczenia HEMS?

Dla pacjenta świadczenia HEMS są bezpłatne, finansuje je budżet państwa.

Kto wzywa HEMS w wypadku masowym?

Do wezwania HEMS uprawnieni są:

  • dyspozytor właściwej służby ratowniczej,
  • dowódca akcji ratowniczej,
  • członek zespołu ratownictwa medycznego lub członek zespołu HEMS będącego na miejscu zdarzenia.

 Na górskim szlaku

Co należy robić, gdy widzimy nadlatujący śmigłowiec?

Gdy zobaczymy nadlatujący śmigłowiec, musimy potwierdzić potrzebę otrzymania pomocy. Jak?
Jeśli potrzebujemy pomocy, stajemy wyprostowani z obiema rękami uniesionymi do góry tak, aby cała sylwetka przybrała postać litery Y (Yes).
Jeśli nie potrzebujemy pomocy, stajemy wyprostowani z jedną ręką wyciągniętą w górę, drugą opuszczoną w dół, na kształt litery N (No).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!