Jak ocenić stan neurologiczny poszkodowanego?

Kiedy wzywać pomoc?
Aby ocenić stan neurologiczny poszkodowanego, należy najpierw sprawdzić jego stan świadomości i drożność dróg oddechowych, by w razie potrzeby podjąć akcję reanimacyjną. W ocenie neurologicznej pomocna jest skala śpiączki Glasgow, w której badanymi elementami są: otwieranie oczu, odpowiedź słowna i ruchowa.
/ 02.11.2010 11:08
Kiedy wzywać pomoc?

Czy chory jest świadomy?

Każdy pacjent z urazem musi zostać zbadany. Ocena stanu takiej osoby często rozpoczyna się jeszcze przed wydobyciem go z samochodu. W pierwszym etapie najważniejsza jest ocena stanu świadomości i drożności dróg oddechowych. Bowiem brak własnego oddechu nakazuje niezwłoczne wydobycie z samochodu i rozpoczęciu akcji reanimacyjnej.

Polecamy: Jak stosować pozycje boczną ustaloną?

Stabilizacja szyi

Kierujący akcją powinien podejść do poszkodowanego z przodu, aby nie odwrócił on głowy w celu zobaczenia ratownika, bowiem może to spowodować pogłębienie istniejących uszkodzeń odcinka szyjnego rdzenia kręgowego.

W każdym przypadku, gdy mechanizm urazu sugeruje współistnienie urazu kręgosłupa szyjnego, drugi ratownik od razu, delikatnie, ale stanowczo, stabilizuje szyję. Jeżeli szyja lub głowa nie znajduje się w osi ciała, a chory zgłasza ból przy próbie jej wyprostowania, należy ją unieruchomić w pozycji zastanej.

Skala AVPU

Kierujący akcją powinien przedstawić się poszkodowanemu, następnie poinformować, że jest członkiem zespołu ratunkowego i spytać, co się stało. Odpowiedź uzyskana od chorego dostarcza informacji na temat stanu świadomości i drożności dróg oddechowych.

Jeśli odpowiedź jest niezadowalająca, powinno się ocenić stan świadomości za pomocą prostej skali AVPU. Gdzie poszczególne litery oznaczają: A (alert) – przytomny, V (verbal) – reaguje na głos, P (pain) – reaguje na bodźce bólowe, U (unresponsive) – nie reaguje na żadne bodźce. Ostatnia literka oznacza głębokie zaburzenia świadomości.

Skala śpiączki Glasgow

Ocenę neurologiczną przeprowadza się na podstawie skali śpiączki Glasgow. W skali tej ocenia się następujące elementy: otwieranie oczu, odpowiedź słowną, odpowiedź ruchową. Każdy z nich ma przyporządkowane odpowiednie parametry i punktację.

Suma punktów z tych trzech kategorii mówi o stanie neurologicznym chorego. Jeśli po zsumowaniu otrzymuje się 8 punktów lub mniej, oznacza to niezadowalający stan neurologiczny i wymaga zaintubowania chorego.

Uszkodzony rdzeń kręgowy

Ocena neurologiczna obejmuje także zbadanie czy chory może poruszać palcami rąk i stóp oraz czy czuje dotyk na kończynach. Jakiekolwiek zaburzenia w tych badaniach mogą świadczyć o uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Sprawdza się ponadto źrenice, zwracając uwagę na ich wielkość, symetryczność, kształt i reakcje na światło.

Gdy chory straci przytomność

W każdym przypadku zmiany stanu świadomości należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi oraz dokonać odczytu saturacji z krwi puls oksymetru, który bada stopień wysycenia hemoglobiny tlenem.

Polecamy: Udar mózgu - jak udzielić pomocy?

Ocena neurologiczna podobnie jak badanie urazowe powinny być powtarzane do momentu przewiezienia pacjenta do szpitala. Jakiekolwiek zmiany należy odnotować.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA