Wybicie szyby/fot. Fotolia

Jak wybić szybę w samochodzie, w którym jest poszkodowany?

Gdy poszkodowany znajduje się pojeździe (np. w samochodzie), a wszystkie drzwi oraz bagażnik są zamknięte, aby udzielić mu pierwszej pomocy konieczne może się okazać wybicie szyby. Jak to zrobić? Czym wybić szybę? Jak uniknąć zranienia podczas wybijania szyby?
Marta Słupska / 15.02.2012 13:02
Wybicie szyby/fot. Fotolia

Czy mogę wybić szybę w samochodzie w sytuacji zagrożenia?

Aby udzielić pierwszej pomocy, mamy prawo wybić szybę w pojeździe. Zapis na ten temat znajdziemy w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Art. 5. §2:

1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z pózn. zm.2)) dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poswięcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Upewnij się, że wybicie szyby jest niezbędne

Jeśli widzisz, że osoba poszkodowana znajduje się w samochodzie, w pierwszej kolejności upewnij się, czy nie można pomóc jej bez wybijania szyby: sprawdź, czy wszystkie drzwi pojazdu oraz bagażnik są na pewno zamknięte i czy z poszkodowanym na pewno nie można nawiązać kontaktu, by sam otworzył drzwi.

Zobacz też: Jak wykonać chwyt Rauteka?

Jak to zrobić?

Wybierz taką szybę, której wybicie nie zrani poszkodowanego siedzącego w środku (najlepiej szybę, która znajduje się za nim). Możesz użyć do tego np. gaśnicy, młotka (w sprzedaży dostępne są specjalne młotki do szyb) lub innego ciężkiego przedmiotu.

Jeśli masz taką możliwość, ochroń oczy okularami, a ręce – rękawicami ochronnymi.

Stań bokiem do pojazdu i z tej pozycji mocno uderz trzymanym w rękach przedmiotem w szybę.

Pamiętaj, by wybić szybę tak, by Twoja ręka nie wpadła do środka – powinna zatrzymać się na słupku pojazdu – fragmencie samochodu znajdującego się miedzy szybą przednią a tylną (inaczej możesz się poranić).

Gdy uda Ci się ją wybić, postaraj się otworzyć drzwi wewnętrzną klamką (lub wejdź do środka przez wybity otwór). Teraz możesz udzielić poszkodowanemu niezbędnej pomocy.

Zobacz też: dział Wypadek komunikacyjny

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!