karetka Fotolia

Kto pomaga, czyli rodzaje zespołów pogotowia ratunkowego

W nagłych przypadkach dzwonimy po pogotowie ratunkowe i jeśli dyspozytor zdecyduje, że stan chorego wymaga przyjazdu karetki, wyśle odpowiedni zespół pogotowia ratunkowego, który w najlepszy możliwy sposób będzie mógł udzielić pomocy poszkodowanemu. Jakie rodzaje karetek możemy spotkać w Polsce?
/ 07.09.2011 09:50
karetka Fotolia

Kwestia oznaczeń

Karetki są oznaczone symbolami literowymi tak, by w jak najprostszy sposób mogły być zidentyfikowane przez kierowców i pacjentów. W ostatnich latach system oznaczeń przeszedł zmiany. W konsekwencji obecnie można spotkać karetki oznaczone zarówno według starych, jak i nowych zasad.

Zobacz też: Jak zostać ratownikiem medycznym?

Karetki specjalistyczne

Obecnie w stanach nagłego zagrożenia życia wysyłane są zespoły „S”, czyli specjalistyczne, dowodzone przez lekarza (na przykład medycyny ratunkowej, anestezjologa czy ortopedę). W skład zespołu wchodzą dodatkowo ratownicy medyczni lub pielęgniarka i ratownik.

Zespoły te wysyłane są w stanach nagłego zagrożenia życia wymagających szybkiej interwencji lekarskiej, podania niestandardowych leków lub prowadzenia ścisłego nadzoru podczas transportu do szpitala.

Ambulans „P”

Karetki podstawowe nie posiadają w składzie osobowym lekarza – decyzje podejmują ratownicy medyczni, którzy zostali wykształceni do działania w stanach nagłych. W razie potrzeby pacjent pod ich okiem zostanie przewieziony do szpitala na odpowiedni oddział. Mogą oni przeprowadzić szereg procedur ratujących życie i podawać niektóre leki.

Ratunek dla małych dzieci

Karetka „N”, czyli neonatologiczna, służy do przewodu dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. Karetka taka zaopatrzona jest w sprzęt ratujący życie w rozmiarach pediatrycznych oraz w razie potrzeby – inkubator. W skład personelu takiego zespołu wchodzi lekarz oraz ratownik medyczny.

Przemieszczanie pomiędzy ośrodkami

Karetki transportowe przewożą pacjentów pomiędzy szpitalami. W niektórych sytuacjach pacjent może wymagać konsultacji lub specjalistycznego badania w innym szpitalu. Wówczas zostanie on przewieziony w tego typu karetce z ratownikami lub lekarzem (w zależności od stanu pacjenta).

Zobacz też: Co znajduje się w karetce?

Stary system oznaczeń

Według starego systemu karetka, która była wysyłana w stanach zagrożenia życia, oznaczana była literką „R” jako „ratunkowa”. W skład zespołu wchodził lekarz, najczęściej dwóch ratowników lub pielęgniarka i kierowca.

Oznaczenie „W”, czyli „wypadkowa”, odnosiło się do karetki świadczącej opiekę medyczną w następstwie mniej groźnych stanów niż gdy niezbędne było wysłanie karetki „R”. Zespół składał się z ratowników bez lekarza.

Karetki oznaczane jako „P” służyły do przewozu pacjentów między szpitalami i zazwyczaj nie było potrzeby wysyłania w nich lekarza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!