Poszukiwanie zaginionych/fot. Fotolia

Poszukiwanie zaginionych – jak przebiega akcja ratunkowa?

W ratowaniu ludzkiego życia wykorzystuje się wiedzę człowieka, psy, a także specjalistyczny sprzęt. Połączenie tych wszystkich elementów pozwala na przeprowadzenie skutecznej akcji ratunkowej. Czy wiesz, jakie służby są odpowiedzialne za ratowanie zaginionych w górach lub na morzu? Jaki sprzęt jest wówczas wykorzystywany?
/ 19.04.2012 14:09
Poszukiwanie zaginionych/fot. Fotolia

Jak zachować się w górach?

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed tragedią i koniecznością wezwania odpowiednich służb.

Przed wyruszeniem na górski szlak należy pozostawić dokładną informację o planowanym przebiegu wyprawy, numer telefonu.

Taką informację powinni posiadać nasi najbliżsi, jak również obsługa pensjonatu, w którym się zatrzymaliśmy.

Poza tym:

 • nigdy nie zbaczaj ze szlaku,
 • wyruszaj w góry zawsze rano,
 • nie idź na szlak, jeśli zanosi się na deszcz, burzę, śnieżycę, nie wspominając już o lawinach,
 • opracuj alternatywną trasę – przyda się, gdy będziesz zmuszony zawrócić,
 • oszacuj czas trwania wycieczki – informację o planowanym czasie jej trwania również pozostaw pracownikowi pensjonatu, bliskiej osobie,
 • pamiętaj o odpowiednim stroju i wyposażeniu,
 • zapamiętaj numer telefonu służby ratowniczej,
 • przypomnij sobie zasady pierwszej pomocy.

Jak działa GOPR i TOPR?

W Polsce ratownictwem górskim zajmuje się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) oraz Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR). Ratownicy wyruszają na ratunek dopiero po otrzymaniu zgłoszenia, że dana osoba potrzebuje pomocy lub zaginęła. Osoba przyjmująca zgłoszenie przeprowadza szczegółowy wywiad. Zadaje pytania dotyczące chociażby lokalizacji miejsca wypadku, liczby osób, obrażeń. W przypadku zaginionych może pytać o przebieg trasy, ubranie zaginionego, od jak dawna nie ma kontaktu z tą osobą.

Jeśli jesteś świadkiem wypadku, wezwij pomoc i do momentu przybycia ratowników nie opuszczaj poszkodowanego.

Podczas akcji (i nie tylko) ratownicy korzystają ze specjalnego Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Pozwala on na zaplanowanie działań w ramach akcji poszukiwawczej, gromadzenie wszelkich niezbędnych informacji. Poza tym GIS umożliwia tworzenie statystyk, lokalizowanie patroli, nawigację w terenie, analizę pracy zespołów ratowniczych. Ponadto ratownicy korzystają z radiotelefonów, odbiorników GPS, urządzenia PDA (Personal Digital Assistant) oraz tzw. webtrack.

W akcjach ratowniczych wykorzystuje się także psy ratownicze, którym zakłada się obroże telemetryczne, dzięki czemu możliwe jest śledzenie ich lokalizacji. Psy zazwyczaj wykorzystywane są w akacjach prowadzonych na terenach trudno dostępnych dla człowieka.

Przed przystąpieniem do akcji jej dowódca opracowuje potencjalne scenariusze, oszacowuje w jakim promieniu należy szukać danej osoby (w przypadku zaginięcia), bierze pod uwagę możliwe uszkodzenie ciała... W przypadku zaginięcia ratownicy opracowują możliwe miejsca, do których dana osoba mogła się udać. Na podstawie zebranych informacji określa się rodzaj potrzebnej pomocy, zasięg terytorialny prowadzonej akcji, przewidywany czas. Podczas akcji jej dowódca (za pomocą odpowiedniego sprzętu) może śledzić jej przebieg i zarządzić jego zmianę.

Zobacz też: Czy pomoc ratowników w górach powinna być płatna?

Ratownictwo wodne

Zgodnie z ustawą przedstawiciele ratownictwa wodnego mają obowiązek:

 • udzielenia pierwszej pomocy,
 • przyjęcia zgłoszenia o zaginięciu, wypadku,
 • udzielenia pomocy na miejscu wypadku,
 • zabezpieczenia miejsca wypadku,
 • ewakuacji osób z miejsca stanowiącego zagrożenie,
 • poszukiwaniu zaginionych,
 • transporcie poszkodowanych.

Praca ratownika wodnego danego kąpieliska polega m.in. na:

 • ciągłej obserwacji tego, co dzieje się w wodzie,
 • udzielanie pomocy, przeprowadzanie akcji ratunkowych,
 • interweniowanie w przypadku łamania przepisów,
 • przegląd sprzętu ratunkowego,
 • wywieszanie odpowiednich flag sygnalizujących chociażby sztorm, możliwość kąpieli,
 • informowanie o temperaturze wody (tablice).

Ratownictwo morskie

Organem odpowiedzialnym za ratownictwo na morzu jest Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR), w której skład wchodzą Morskie Ratownicze Centrum Koordynujące, morskie statki ratownicze oraz brzegowe stacje ratownicze.

Wśród specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań SAR można wymienić:

 • statki – w zależności od modelu służą one nie tylko ratowaniu ludzi, ale też mogą być wykorzystane do usuwanie wycieków chemikaliów, ratowniczego holowania, gaszenia pożarów na statkach;
 • specjalistyczny samochód ratowniczy – powinien być wyposażony w (w zależności od modelu) zestaw ratownictwa medycznego, specjalny system łączności, wyrzutnie linki ratunkowej, zapas ubrań, jedzenia, wody dla rozbitków, koce, zestaw rakiet sygnałowych oraz oświetlających, zapas paliwa dla łodzi ratowniczej.

Zobacz też: Na czym polega praca brzegowej stacji ratunkowej?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!