50% to nie pół ceny, czyli ile płacimy za leki refundowane

Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia
Od początku roku obowiązuje nowy wzór recept, ale do 30 czerwca lekarze mogą jeszcze używać starych blankietów recept. Nowe blankiety mają być bardziej czytelne dla pacjentów. Jak wyglądają nowe recepty lekarskie? Jakie są rodzaje odpłatności leków?
/ 28.05.2012 16:08
Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia

Na nowych drukach recept lekarskich nie ma komórki, w której wpisywano uprawnienia pacjenta; została ona zastąpiona przez kolumnę z prawej strony, gdzie znajduje się miejsce na wpisanie odpłatności za lek.

Rodzaje odpłatności

Lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny znajdujący się na liście refundacyjnej może być dostępny za następującymi odpłatnościami:

  • (B) bezpłatnie
  • (R) ryczałt
  • odpłatność 50%
  • odpłatność 30%

Wszystkie wymienione powyżej odpłatności są liczone do wysokości limitu.

Warto wiedzieć: Czy można zrealizować receptę z błędami?

Grupy limitowe

Leki refundowane mają tzw. grupy limitowe, w których znajduje się kilka produktów stosowanych przy tym samym schorzeniu, mających zbliżony skład i posiadających ten sam limit finansowania. Limit ceny leku to górna granica kwoty refundowanej za dany lek. W przypadku, gdy cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania tego leku, to wtedy dopłaca się różnicę między ceną leku a limitem.

Jeśli cena detaliczna leku wynosi 20 zł, jego limit 16 zł i jest dostępny za odpłatnością 50%, to jego cena wynosi 50% wysokości limitu i różnicy pomiędzy ceną detaliczną leku a limitem: (50% × 20 zł) + (20 zł – 16 zł) = 10 zł + 4 zł = 14 zł. Czyli cena tego leku dostępnego za 50% odpłatnością wynosi 14 zł, a jego 100% cena to 20 zł.

Jeśli lekarz nie wpisze poziomu odpłatności dla leku refundowanego, a na recepcie są zamieszczone wszystkie niezbędne dane do wydania leku ze zniżką, wtedy recepta taka realizowana jest za najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych. To znaczy jeżeli lek w wykazie występuje na przykład za odpłatnością ryczałtową i ulgą 50% to lek ten wydawany jest ze zniżką 50%.

Nowe symbole na receptach

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 roku wprowadza także nowe symbole. Jeśli lekarz wpisze na recepcie przy leku symbol „P”, to lek taki jest wydawany za najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu. Symbol „X” przy nazwie leku oznacza, że dany środek jest przepisany poza zakresem refundacji i pacjent taki lek może otrzymać pełnopłatnie.

Polecamy: Kiedy można uzyskać receptę farmaceutyczną?

PESEL na recepcie – czy można dopisać?

Nowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich nie zmieniło postępowania w przypadku braku numeru PESEL na recepcie. Osoba wydająca lek nie może go dopisać i taka recepta jest traktowana jako recepta pełnopłatna.

Farmaceuta może jednak skorygować numer PESEL na rewersie recepty, gdy jest on błędnie lub nieczytelnie wpisany. Jest to istotne, ponieważ wielu pacjentów nie wie o tym lub mylnie interpretuje zapisy rozporządzenia.

mgr farm. Kamil Szymczak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA