Czy można zrealizować receptę z błędami?

Niewątpliwie podstawowym czynnikiem ryzyka jest wiek / fot. Fotolia
Czy często zdarza Ci się nie zrealizować recepty, bo lekarz źle ją wypełnił? W niektórych przypadkach farmaceuta ma obowiązek ją zrealizować.
/ 01.03.2011 16:00
Niewątpliwie podstawowym czynnikiem ryzyka jest wiek / fot. Fotolia

Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem dane niezbędne do wystawienia recepty farmaceuta może ją w pewnych wypadkach zrealizować.

Identyfikator oddziału NFZ

Gdy nieprawidłowo jest wpisany identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu lub kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Aptekarz może określić te dane
na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub po ich uzyskaniu z Funduszu.

Osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Przeczytaj:Jakie są zasady refundacji leków?

Kod pacjenta

Gdy na recepcie błędnie jest wpisany kod pacjenta uprawnionego do zakupu leków refundowanych, wówczas aptekarz może zrealizować receptę, jednak przyjmie, że pacjentowi nie przysługują uprawnienia do refundacji.

Aptekarz na podstawie swojej wiedzy określi też postać leku, jeżeli jest ona źle wpisana.

Kiedy farmaceuta wyda mniejszą dawkę?

Jeżeli recepta nie zawiera określonej dawki leku albo jest ona nieczytelna, wówczas farmaceuta wyda najmniejszą dostępną dawkę leku.

W przypadku, gdy z wpisanych na recepcie: liczby i wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku, osoba wydająca lek przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość leku przepisaną przez lekarza.

Numer PESEL

Nie ma większego problemu, jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL. Wówczas osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Zobacz też: Wizyta w aptece - kupuj z głową

Adres

Jeżeli na recepcie wpisano w sposób nieczytelny lub niepełny adres pacjenta, osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA