Czy osoba niepełnoletnia może decydować o swoim leczeniu?

Dostęp do pełnej informacji o stanie zdrowia osoby niepełnoletniej mają jej rodzice lub ustanowieni opiekunowie. Czy osoba niepełnoletnia może sama decydować o swoim leczeniu? Czy ma ona dostęp do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia?
/ 03.02.2014 12:56

Pacjent

Fot. Fotolia

Karta Praw Pacjenta

Zgodnie z Kartą Praw Pacjenta pacjenci mają prawo do uzyskania informacji w zakładzie opieki zdrowotnej, w którym się znajduje.

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

Co więcej, pacjent ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Po uzyskaniu informacji, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

Czy niepełnoletni pacjent ma takie same prawa?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Istniejący tam zapis stanowi, że lekarz nie musi udzielać pacjentowi poniżej 16. roku życia informacji o jego stanie zdrowia w całości, a tylko w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego. 

Lekarz wysłuchuje przy tym jego zdania. Całości informacji lekarz udziela przedstawicielowi  ustawowemu lub faktycznemu pacjenta.

Zgoda na leczenie - pacjent niepełnoletni

W przypadku pacjenta niepełnoletniego uzyskanie zgody na zabieg wygląda następująco:

  • Jeśli pacjent nie ukończył 16. roku życia w ogóle nie może takiej zgody wyrazić.
  • Jeśli jednak ukończył lat 16, ale nie ukończył 18. roku życia wymagana jest łączna zgoda niepełnoletniego pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego bądź faktycznego
  • Dopiero po ukończeniu 18. roku życia pacjent może samodzielnie decydować o swoim leczeniu.

Zobacz także: Czy dziecko może decydować o operacji?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!