Czy po rozwiązaniu umowy o pracę mamy prawo do zasiłku chorobowego?

Czy po rozwiązaniu umowy o pracę mamy prawo do zasiłku chorobowego?

Na podstawie szczególnych przepisów możliwe jest nabycie prawa do zasiłku chorobowego nawet wówczas, gdy ustała już umowa o pracę. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać, aby otrzymać zasiłek chorobowy, gdy nie jesteś już pracownikiem.
/ 10.02.2011 11:54
Czy po rozwiązaniu umowy o pracę mamy prawo do zasiłku chorobowego?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, które trwa do momentu rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że rozwiązanie umowy o pracę powoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Pomimo to, gdy ustanie ubezpieczenie chorobowe po utracie pracy, można skorzystać ze świadczeń z tytułu zasiłku chorobowego (warto wskazać, że nie ma tutaj znaczenia przyczyna rozwiązania umowy o pracę).

Niezdolność do pracy powstała w trakcie trwania umowy

Przede wszystkim, zasiłek chorobowy przysługuje, gdy niezdolność do pracy powstała jeszcze w trakcie trwania umowy i trwa nadal mimo ustania stosunku pracy. Do dnia rozwiązania umowy o pracę wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca (samodzielnie - do 33 dnia choroby, finansowany przez ZUS od 34 dnia choroby). Prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego ustala i wypłaca ZUS właściwy według miejsca zamieszkania uprawnionego. W dokumentacji pracowniczej pozostawia się kserokopię zaświadczenia lekarskiego (ZUS ZLA), zaś oryginał pracodawca ma obowiązek przekazać do właściwego ZUS. ZUS ma obowiązek wypłacić zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy, bez względu na fakt, czy w danym roku kalendarzowym były pracownik wykorzystał już 33 dni niezdolności do pracy, za którą płaci pracodawca, czy tez jeszcze tego limitu nie przekroczył.

Przeczytaj: Zasiłek chorobowy - niezbędne informacje

Niezdolność do pracy powstała po ustaniu stosunku pracy

Zasiłek chorobowy może przysługiwać także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała już po ustaniu stosunku pracy, jednakże pod warunkiem, że były pracownik zachoruje nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, zaś niezdolność do pracy trwa co najmniej 30 dni. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.

Zasiłek chorobowy z ZUS przysługuje osobie, znajdującej się w następującej sytuacji: 30 maja 2010 roku rozwiązano z nią umowę o pracę (tzn. otrzymała ona oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia albo w tym dniu upłynął termin wypowiedzenia umowy o pracę). W dniu 4 czerwca 2010 roku osoba ta zachorowała na dwa dni, a następnie w dniu 8 czerwca znowu zachorowała, i niezdolność do pracy trwała do 8 lipca (31 dni). Zasiłek chorobowy przysługuje tylko za okres choroby od 8 czerwca do 8 lipca, ponieważ niezdolność do pracy powstała w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia i trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni. Zasiłek nie przysługuje za dwa dni choroby od 4 do 5 czerwca

Zobacz tez: Jakie obowiązki wobec pacjenta ma lekarz rodzinny?

Gdy objawy chorobowe pojawią się później

Ponadto, zasiłek chorobowy można otrzymać nawet w okresie do trzech miesięcy od ustania umowy o pracę, lecz jedynie z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA wpisuje się kod „E”). Również w tym wypadku niezdolność do pracy musi trwać co najmniej 30 dni.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)