Czy studenci są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Czy studenci są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym?
Do ukończenia 18. roku życia każdy objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy to się zmienia w przypadku kontynuacji nauki na studiach?
/ 07.04.2010 15:06
Czy studenci są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Osoby, które ukończyły 18. lat i które kontynuują naukę, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jednego z członków rodziny, ale tylko dopóki nie ukończą 26. roku życia. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje, oprócz ubezpieczonego, także członków jego rodziny. Starsi studenci wraz z przekroczeniem progu 26. lat tracą prawo do świadczeń zdrowotnych. Wówczas powinni zgłosić ten fakt władzom uczelni, która zobowiązana jest do ubezpieczenia studenta w NFZ.

Ubezpieczenie niepełnoletnich

Co do zasady ubezpieczenie zdrowotne z mocy ustawy obejmuje wszystkich niepełnoletnich. Jeżeli jedno z rodziców jest objęte ubezpieczeniem np. z racji zatrudnienia, wtedy też niepełnoletni jako członek rodziny będzie również ubezpieczony po uprzednim zgłoszeniu do NFZ. Obowiązek takiego zgłoszenia będzie spoczywał na płatniku składki (pracodawcy).

Przeczytaj: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - gdy wyjeżdżasz za granicę

Inaczej wygląda sytuacji w przypadku osób, które ukończyły 18 lat. Wtedy będą one dalej objęte ubezpieczeniem, jako członek rodziny, jeżeli kontynuują naukę. Tyczy się to zatem także i studentów.

Ubezpieczenie pełnoletnich studentów

Ubezpieczenie członka rodziny w przypadku dzieci obejmuje jednak okres nie dłużej niż do 26. roku życia. Dlatego też studenci, którzy przekroczą ten wiek automatycznie utracą ubezpieczenie z tego tytułu.

Nie oznacza to jednak, że niepracujący studenci, którzy nie posiadają innych tytułów uprawniających do korzystania z powszechnej opieki zdrowotnej pozostaną nieubezpieczeni. Konieczne będzie powiadomienie o takim fakcie szkoły lub uczelni wyższej, która jest zobowiązana zgłosić studenta do ubezpieczenia w NFZ. Tym samym ubezpieczenie zdrowotne zostanie zachowane.

Kiedy wygasa prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia ubezpieczenia. W przypadku studentów jest to dłuższy okres. Prawo do świadczeń dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów lub uczniów, ustaje po upływie 4 miesięcy.

Przeczytaj: Kto może otrzymać dodatek na kształcenie dzieci?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA