Do jakich świadczeń uprawnia nas EKUZ?

Do jakich świadczeń uprawnia nas EKUZ?
EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim w zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w tym państwie.
/ 27.01.2011 13:23
Do jakich świadczeń uprawnia nas EKUZ?

Prawo do świadczeń z EKUZ

Karta uprawnia do świadczeń tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Jeżeli w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierane są opłaty od ubezpieczonych, EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

Jeżeli osoba uprawniona do świadczeń zdrowotnych potrzebuje opieki medycznej podczas pobytu za granicą, a nie posiada Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, powinna skontaktować się z właściwym oddziałem NFZ – telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w Polsce.

Oddział wystawi wówczas Certyfikat Zastępczy – papierowy dokument zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który może zostać dostarczony pocztą lub faksem.

EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest planowane leczenie.

Przeczytaj: Bezpłatne leczenie w UE w trakcie wyjazdu turystycznego

Zakres świadczeń udzielanych osobom uprawnionym z innych krajów

Osoba pochodząca z innego kraju, legitymująca się EKUZ lub certyfikatem ją zastępującym, ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terytorium Polski. Każdorazowo zakres niezbędnych dla danej osoby świadczeń ustala lekarz. Należy jej udzielić wszystkich niezbędnych świadczeń umożliwiających kontynuowanie pobytu tak, aby nie musiała ona wracać do kraju w celu leczenia.

Lekarz powinien potraktować uprawnionego w podobny sposób, jak osobę ubezpieczoną w Narodowym Funduszu Zdrowia, czasowo przebywającą w jego rejonie, którą przyjmuje po raz pierwszy.

Zobacz też: Przynależność do oddziału NFZ

Niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej należy udzielić takiej osobie na takich samych zasadach, jak ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Posiadaczom certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje taki sam zakres uprawnień, jak w przypadku EKUZ.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA