Do sanatorium z ZUS-EM

Samokontrola jest podstawą prawidłowego leczenia cukrzycy/ fot. Fotolia
Wyjazd do sanatorium z ZUS-EM jest możliwy w ramach programu rehabilitacji leczniczej. Kto może skorzystać z wyjazdu? Gdzie należy się zgłosić, aby uzyskać skierowanie do sanatorium?
/ 28.07.2011 11:54
Samokontrola jest podstawą prawidłowego leczenia cukrzycy/ fot. Fotolia

Dla kogo wyjazd z ZUS-EM?

Z wyjazdu finansowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie mogą skorzystać emeryci. Jest on bowiem skierowany do ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Z programu prewencji rentowej mogą również skorzystać osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie schorzenia można leczyć?

Niestety ZUS ograniczył finansowanie wyjazdów do chorób, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. W ten sposób z finansowania mogą skorzystać osoby cierpiące na schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego i choroby psychosomatyczne. Są one kierowane na leczenie rehabilitacyjne w systemie stacjonarnym, czyli poza miejscem zamieszkania.

Rehabilitacja lecznicza w przypadku niektórych schorzeń narządu ruchu lub układu krążenia  może być prowadzona w systemie ambulatoryjnym.

Zobacz też: Sanatoria bez tajemnic - jak wyjechać na koszt NFZ?

Jak uzyskać skierowanie?

Po pierwsze należy zgłosić chęć wyjazdu lekarzowi prowadzącemu leczenie. Lekarz wystawia wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej. Wniosek może być sporządzony na dowolnym formularzu. Najważniejsze jest, aby zawierał on imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu i rozpoznanie. Lekarz musi też stwierdzić, czy istnieje szansa na odzyskanie zdolności do pracy.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną i zaświadczenie z zakładu pracy, które potwierdza fakt, że osoba ubiegająca się o wyjazd jest ubezpieczona.

Przygotowany wniosek jest podstawą dla lekarza orzecznika ZUS do skierowania na leczenie w sanatorium. Pisemną decyzję ZUS przesyła pocztą w terminie około jednego miesiąca od złożenia wniosku.

Kto płaci za pobyt?

Całkowity koszt rehabilitacji leczniczej ponosi Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych. Również koszt wyżywienia i przejazdu najtańszym środkiem komunikacji z miejsca zamieszkania do sanatorium pokrywa Zakład.

Przeczytaj: Informacje dla osób wybierających się do sanatorium

Na jak długo mogę wyjechać?

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. W niektórych okolicznościach pobyt można przedłużyć lub skrócić.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA