Dzięki dwóm nowym preparów leczenie HCV może być skuteczniejsze o 30% i pozbawione skutków ubocznych /fot. Fotolia

Eksperymenty medyczne a kwestie etyki lekarskiej

Zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej wskazują, że lekarz przeprowadzający badania naukowe, a w szczególności eksperymenty medyczne, powinien przestrzegać norm i obowiązków wynikających z Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz ogólnie przyjętych zasad etyki badań naukowych.
/ 27.09.2011 13:10
Dzięki dwóm nowym preparów leczenie HCV może być skuteczniejsze o 30% i pozbawione skutków ubocznych /fot. Fotolia

Jakie są warunki przeprowadzania eksperymentów medycznych?

Zgodnie więc z zasadami etycznymi eksperymenty medyczne z udziałem człowieka mogą być przeprowadzane przez lekarza, o ile służą poprawie zdrowia pacjenta biorącego udział w doświadczeniu lub wnoszą istotne dane poszerzające zakres wiedzy i umiejętności lekarskich. Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony, że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem. Lekarz nie może także narażać pacjenta na ryzyko w istotnym stopniu większe niż to, które grozi osobie nie poddanej temu eksperymentowi, bowiem przeprowadzając eksperyment badawczy z udziałem człowieka może on podejmować wyłącznie ryzyko minimalne. Przeprowadzony on może być wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego odpowiednio wysokie kwalifikacje.

Przeczytaj: Badania kliniczne czyli "eksperymenty na ludziach"

Zgoda pacjenta

Przed poddaniem pacjenta eksperymentowi medycznemu, lekarz musi uzyskać jego zgodę, po uprzednim poinformowaniu o wszystkich aspektach doświadczenia, które mogą jego dotyczyć oraz o prawie do odstąpienia w każdym czasie od udziału w eksperymencie. Pamiętać także należy, że zgoda musi być dobrowolna, a osoba ją wyrażająca, nie może czynić tego pod wpływem zależności od lekarza czy pozostawania pod jakąkolwiek presją.  W przypadku pacjenta niezdolnego do świadomego podjęcia decyzji i wyrażenia woli lekarz powinien uzyskać na piśmie zgodę jego przedstawiciela ustawowego lub sądu opiekuńczego, przy czym warunkiem niezbędnym do podjęcia eksperymentu medycznego z udziałem takich osób jest brak możliwości przeprowadzenia badań o porównywalnej skuteczności z udziałem osób zdolnych do wyrażenia zgody.

Przeczytaj: Szanse na odszkodowanie za udział w eksperymencie

Kto nie może wziąć udziału w eksperymencie?

Kodeks Etyki Lekarskiej zabrania prowadzenia eksperymentów badawczych z udziałem osób ubezwłasnowolnionych, żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności, z wyjątkiem badań prowadzonych dla dobra tych grup. Co do zasady zabronione są również eksperymenty badawcze z udziałem człowieka w stadium embrionalnym. Odstępstwo od tej zasad jest możliwe jedynie, gdy spodziewane korzyści zdrowotne w sposób istotny przekraczają ryzyko zdrowotne embrionów nie poddanych eksperymentowi leczniczemu.

Projekt każdego eksperymentu z udziałem człowieka powinien być jasno określony i przedłożony do oceny niezależnej komisji etycznej w celu uzyskania jej akceptacji.

Jak więc widać Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje pewne zasady, którymi należy się kierować przy podejmowaniu takich działań.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!