EKUZ = co to jest, jak wyrobić kartę EKUZ online + wniosek do pobrania

Kontuzjowana kobieta w plenerze fot. Fotolia
Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) potwierdza ubezpieczenie w NFZ podczas podróży za granicą. Sprawdź, jak ją wyrobić!
/ 30.06.2017 04:30
Kontuzjowana kobieta w plenerze fot. Fotolia

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ w czasie czasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. 

Korzystając z EKUZ za granicą podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Idąc do zagranicznego lekarza upewnij się, że obejmuje go publiczny system opieki zdrowotnej. 

Karta EKUZ – tylko w ważnych i nagłych przypadkach

Jeśli masz EKUZ, przysługuje ci prawo do korzystania wyłącznie ze świadczeń zdrowotnych w tym państwie, w placówkach służby zdrowia, które działają w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów świadczeń, udzielonych przez świadczeniodawców prywatnych.
Wyjątkiem jest Hiszpania. Tam karta EKUZ daje ci prawo do zwrotu kosztów świadczeń udzielonych przez przychodnie i szpitale prywatne, ale tylko w przypadku do świadczeń ratujących życie.

Co daje karta EKUZ?

Z kartą EKUZ przysługują tylko te świadczenia, które zostaną uznane przez lekarza za niezbędne. Nie istnieje wykaz takich świadczeń. Decyzję podejmuje lekarz. Zgodnie z przepisami unijnymi, osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują wszystkie świadczenia zdrowotne, które: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały udzielone, aby potrzebujący pomocy nie musiał z tego powodu wracać do Polski wcześniej niż planował,  tylko po to, by uzyskać potrzebną pomoc.
Ważne! EKUZ nie jest dokumentem wystarczającego, by podjąć leczenie planowane za granicą, gdy np. wyjedziesz do Niemiec, by wyleczyć zaćmę czy usunąć znamię.

Masz EKUZ? Licz się z wydatkami!

Każdy ubezpieczony w NFZ ma prawo do korzystania z EKUZ. Jeśli czasowo przebywasz na terenie jednego z państw członkowskich będziesz traktowana jak obywatel tego państwa. W związku  w tym nie unikniesz częściowej odpłatności na pomoc medyczną, jeśli ponoszą ją również mieszkańcy danego kraju (tzw. udział własny pacjenta). O zwrot poniesionych wydatków możesz ubiegać się po powrocie. To ile będziesz czekać, zależy od czasu oczekiwania na określenie wysokości należnego zwrotu kosztów przez instytucje danego kraju. Po 4 miesiącach od wysłania zapytania i braku odpowiedzi oddział wojewódzki NFZ wysyła tam ponaglenie.

Karta EKUZ  - jak szybko ją zdobyć

Najłatwiej wypełnić wniosek o EKUZ online. Trzeba wypełnić wniosek o EKUZ. Wystarczy wejść na stronę www.nfz.gov.pl i w zakładce „dla pacjenta” kliknąć w „Jak wyrobić kartę EKUZ”. Znajdziesz tam dwa formularze do pobrania – wybierasz ten, który pasuje do charakteru twojego wyjazdu: pobyt czasowy (pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym) oraz wyjazd w związku z wykonywaniem pracy (wyjazd pracowniczy). Obok znajdziesz wzory wypełnionych wniosków.

Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

To ważne! Wniosek o wydanie karty EKUZ rozpatrywany jest przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ. Ich adresy również znajdziesz na stronie www.nfz.gov.pl

EKUZ – nie czekaj do ostatniej chwili

Chętnych do otrzymania EKUZ jest sporo, szczególnie w okresie urlopowym: podczas wakacji, świąt, długich weekendów i ferii. Dlatego lepiej złożyć wniosek wcześniej. Średni czas rozpatrzenia wniosku złożonego korespondencyjnie (pocztą, faksem, czy mailem lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP) wynosi od kilkunastu do 30 dni roboczych, licząc od daty wpłynięcia wniosku do Funduszu. Dlatego planując wyjazd w ciągu miesiąca, lepiej złożyć go osobiście.

O czym pamiętać składając wniosek o EKUZ?

Jeżeli wśród członków rodziny, zgłoszonych we wniosku do ubezpieczenia, jest uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich, po ukończeniu 18 r. ż. trzeba do wniosku dołączyć kopię aktualnej legitymacji ucznia lub studenta bądź inną formę zaświadczenia, potwierdzającego fakt kontynuowania nauki.

Jak odebrać kartę EKUZ?

Możesz to zrobić:

 • osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 • na poczcie, jeśli we wniosku zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.
 • za czyimś pośrednictwem – wcześniej trzeba wypełnić odpowiedni wniosek o upoważnienie do wydania karty EKUZ. Pobierasz go ze strony NFZ i podpisujesz.

Karta EKUZ – jak długo jest ważna

Z EKUZ korzystasz przez  12 miesięcy. Termin ten dotyczy osób ubezpieczonych:

 • zatrudnionych,
 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierających rentę,
 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń).
 • kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia 18 lat)

Sprawdź, kiedy w ramach EKUZ obowiązuje cię inny okres ubezpieczenia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA