Francja - wysokie koszty leczenia

Francja - wysokie koszty leczenia
Koszty leczenia we Francji są bardzo wysokie, dlatego przed wyjazdem na urlop nie zapomnij zgłosić do NFZ wniosku o wydanie EKUZ.
/ 03.04.2011 21:04
Francja - wysokie koszty leczenia

Czy należy się ubezpieczyć?

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej dostępnej w ramach ubezpieczenia we Francji. Przed wyjazdem należy złożyć wniosek do NFZ o wydanie karty EKUZ. Uprawnia ona do korzystania z podstawowych usług medycznych oferowanych przez publiczną służbę zdrowia, dlatego zaleca się wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego od nieszczęśliwych wypadków lub nagłego zachorowania. Dodatkowe ubezpieczenie powinno zapewnić pokrycie kosztów transportu medycznego do Polski oraz pokryć koszty opłat za świadczenia medyczne, które obowiązują we Francji.

Przeczytaj: Jak potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych?

W ramach ubezpieczenia można korzystać z opieki lekarzy i stomatologów w placówkach, które mają zawartą umowę z francuskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wizyta u lekarza

Podczas wizyty u lekarza nie ma konieczności okazywania karty EKUZ.  Wizyta u lekarza specjalisty nie wymaga skierowania. Jej koszt jest wysoki i może sięgać nawet 70 EUR.

Pobyt w szpitalu

Pacjent może zostać przyjęty do szpitala, gdy posiada skierowanie. W nagłych przypadkach nie trzeba posiadać skierowania. Personelowi medycznemu należy okazać EKUZ. Doba leczenia w szpitalu jest bardzo droga i wynosi od 600 do 1500 EUR.

Leki

Uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane mają lekarze, którzy podpisali umowę z francuskim systemem służby zdrowia. Lekarz, stomatolog lub farmaceuta wręcza pacjentowi dokument Feuille de Soins/ Feuille de Soins de Bucco Dentaire. Na dokumencie tym należy naklejać naklejki z ceną zakupionych lekarstw.

Koszt leków pokrywany jest w całości przez pacjenta. Później można ubiegać o zwrot części wydatków w lokalnej kasie chorych.

Zwrot kosztów leczenia

Refundację kosztów leczenia można uzyskać jeszcze podczas pobytu we Francji w kasie chorych, należącej do okręgu, w którym udzielone zostało świadczenie lub po powrocie do kraju w oddziale NFZ.

Kasy chorych zwracają koszty świadczeń medycznych w wysokości około 70%. W przypadku leków zwrot dokonywany jest w 100%, 65%, 35% i 15% w zależności od koloru naklejki. Wydatki na analizy laboratoryjne zwracane są w 60%.

Leczenie szpitalne w 80-100% finansowane jest przez kasę chorych. Pacjent płaci pozostałe 20%. Jeżeli kasa opłaca całość leczenia, pacjent musi wnieść opłatę ryczałtową za dzień pobytu wynosząca 18 EUR lub 13,5 EUR w przypadku szpitali psychiatrycznych.

Transport sanitarny objęty jest ryczałtem 2 EUR, a jego koszty zwracane są przez kasę chorych w 65%.

Numery alarmowe:

  • Numer ratunkowy - 112

Sprawdź: Jakie wykonać szczepienia przed podróżą do Francji?

Źródło: www.mz.gov.pl, www.msz.gov.pl/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA