Od 1985 do końca sierpnia 2006 zarejestrowano w Polsce 10 292 zakażenia HIV

Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej w POZ?

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent powinien dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Jak dokonać wyboru i zmiany specjalisty?
/ 10.12.2009 15:22
Od 1985 do końca sierpnia 2006 zarejestrowano w Polsce 10 292 zakażenia HIV

  Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w oddziale Funduszu.
W przypadku każdej kolejnej zmiany należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Bezpłatne zmiany

Opłaty nie pobiera się w przypadku:
• zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
• zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej;
• a także z powodu innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

Wyboru należy dokonać w imieniu własnym. W przypadku dokonywania wyboru w imieniu innej osoby, deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun.

Przeczytaj: Jak potwierdzić prawo do świadczeń zdrowotnych?

Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej. Przy wypełnieniu deklaracji wyboru osoba wypełniająca powinna otrzymać do wglądu instrukcję.

Pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację do lekarza, a w innym do pielęgniarki czy położnej (specjaliści nie muszą przyjmować pacjentów w jednej przychodni), powinien jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

Deklaracje wyboru, które zostały złożone przed dniem 1 października 2004 r., w tym wspólne dla lekarza, pielęgniarki, położnej POZ są ważne. Jednakże osoby, które nie złożyły deklaracji w imieniu własnym, powinny ją wypełnić ponownie.

Obcokrajowcy

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, składają deklaracje do POZ na podstawie zarejestrowanych w oddziale Funduszu formularzy: E106, E109, E120 lub E121.

Przeczytaj też: Kiedy zmieniamy przynależność do oddziału NFZ?

Opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Deklaracja dla noworodka

Jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia nie ma nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, może być zgłoszone na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Po nadaniu dziecku numeru PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, ponieważ po tym czasie system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.

Limity osób objętych opieką
• Liczba osób objętych opieką jednego lekarza POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób.
• Liczba osób objętych opieką przez jedną pielęgniarkę POZ nie powinna przekroczyć 2750 osób.
• Liczba osób objętych przez jedną położną POZ nie powinna przekroczyć 6600 osób (dziewczęta i kobiety oraz noworodki i niemowlęta obojga płci do ukończenia drugiego miesiąca życia).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!