Świadczenie rehabilitacyjne/fot. Fotolia

Jak można stracić świadczenie rehabilitacyjne?

Jeżeli przebywając na świadczeniu rehabilitacyjnym, podejmujemy pracę lub wykonujemy czynności źle wpływające na nasze zdrowie, musimy liczyć się z tym, że stracimy pieniądze za cały miesiąc – czytamy w Rzeczpospolitej, w artykule „Oporny w leczeniu straci pieniądze za cały miesiąc”
/ 24.05.2012 14:35
Świadczenie rehabilitacyjne/fot. Fotolia

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje, każdemu ubezpieczonemu, który mimo wykorzystania zasiłku chorobowego, który trwa 182 lub 270 dni, nie jest zdolny do pracy. Jednak zasiłek przyznawany jest tylko wtedy, kiedy dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują, że ubezpieczony odzyska zdolność do wykonywania pracy. Celem świadczenia jest jak najszybszy powrót do zdrowia i rozpoczęcie pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne umożliwia zatem kontynuowanie leczenia, kiedy okres płatności zasiłku chorobowego został wykorzystany. Jednak świadczenie zapewnia zabezpieczenie finansowe tylko przez okres 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne działa na podobnych zasadach jak zasiłek chorobowy, jednak w  przypadku świadczenia rehabilitacyjnego zwolnienie na druku ZLA wystawione przez lekarza leczącego jest niewystarczające. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska. Prawo do zasiłku rehabilitacyjnego nie przysługuje w takich samych przypadkach, w jakich nie przysługuje w zasiłku chorobowym. Jednak na podstawie art. 22 i 69 ustawy zasiłkowej, do świadczenia rehabilitacyjnego stosuje się dodatkowe przepisy, które dotyczą m.in. kontroli prawidłowości wykorzystywania świadczenia.

Kontrolę nad prawidłowym wykorzystaniem świadczenia rehabilitacyjnego sprawuje ZUS, ale tylko wtedy, kiedy kontrola dotyczy osób zatrudnionych w firmie, która zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 21 osób. W firmie zatrudniającej większą liczbę osób, obowiązek kontroli spoczywa na pracodawcy.

Zobacz też: Jakie wynagrodzenie dostaniemy w czasie niezdolności do pracy?

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 lipca 1999 r.  określa zasady przebiegu takiej kontroli (DzU nr 65, poz. 743).

Kontrolę można przeprowadzić w:

  • miejscu zamieszkania,
  • miejscu stałego pobytu,
  • miejscu pracy – jeżeli pracownik ma własną działalność gospodarczą lub pracuje również w innej firmie,
  • innym miejscu – jeżeli jest to uzasadnione.

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje świadczenie rehabilitacyjne. Jeżeli ubezpieczony będzie w czasie świadczenia wykonywał inną pracę albo to zwolnienie od pracy będzie wykorzystywał do innych celów lub nie będzie się stosował do zaleceń lekarskich, to musi liczyć się z konsekwencjami. Przyłapanie na nieprawidłowym wykorzystywaniu świadczenia rehabilitacyjnego skutkuje utratą pieniędzy za okres pełnego miesiąca kalendarzowego, w którym miały miejsce naruszenia.

Czasem trudno jednoznacznie określić,  czy podjęte przez osobę na zwolnieniu działania mogły niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia i tym samym przedłużyć okres świadczenia.  W takiej sytuacji pracodawca powinien zwrócić się z pomocą do ZUS-u.

Jeżeli zdarzy się, że podczas kontroli, osoby ubezpieczonej nie będzie w domu, to w miarę możliwości powinna nastąpić kolejna wizyta, podczas której powinno wyjaśnić się przyczyny nieobecności.  Przyczyną mogła być wizyta u lekarza, rehabilitacja czy wizyta w aptece. Odmówienie złożenia wyjaśnień, może skutkować odmówieniem prawa do świadczenia.

Zobacz też: Pracodawca zapłaci tylko za badania medyczne!

Źródło: Rzeczpospolita z 24.052012/ar

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!