Jak zrezygnować z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia
Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie może rozwiązać umowę z NFZ na określonych warunkach.
/ 27.01.2011 12:25
Receptę od lekarza otrzymasz tylko podczas wizyty/ fot. Fotolia

Umowa może zostać rozwiązana przez osobę ubezpieczoną dobrowolnie w drodze pisemnego poinformowania NFZ o rezygnacji z ubezpieczenia. Pamiętać jednak należy, że umowa nie może zostać rozwiązana z datą wsteczną.

Przeczytaj: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

• Rozwiązanie umowy następuje po upływie miesiąca zaległości w opłacaniu składek.
• Umowa wygasa w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, np. z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski.
• Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wygasa również w przypadku stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 Ustawy.
• Umowa zostaje rozwiązana również w przypadku:
1. podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
2. pracy\prowadzenia działalności na własny rachunek, w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub EFTA.

Zobacz też: Podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie

Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie powoduje anulowania obowiązku wpłacenia składek należnych za okres, w którym umowa obowiązywała.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA