Jakie są obowiązki świadczeniodawcy?

Jakie są obowiązki świadczeniodawcy?
Świadczeniodawcami są lekarze, pielęgniarki, położne, poradnie, szpitale, gabinety stomatologiczne i gabinety fizykoterapii. Każdy z tych świadczeniodawców ma określone obowiązki wobec pacjentów.
/ 14.12.2009 14:37
Jakie są obowiązki świadczeniodawcy?

Do podstawowych zadań i obowiązków świadczeniodawcy należą:

  • opieka i udzielanie pomocy medycznej pacjentom zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • wykonywanie świadczeń przez uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje osoby;
  • przyjmowanie pacjentów w pomieszczeniach, wyposażonych w certyfikowany, atestowany sprzęt medyczny, odpowiadających określonym standardom;
  • przyjmowanie pacjentów w ustalonym, możliwie najkrótszym, terminie;
  • przestrzeganie praw pacjenta;
  • rejestracja pacjentów;
  • informowanie pacjenta.

Przeczytaj: Prawa pacjenta - kompendium

Lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ nie może w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy udzielać świadczeń odpłatnie (komercyjnie).

Świadczeniodawca ma obowiązek poinformowania pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu. Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczany jest poprzez wskazanie konkretnej daty.

Jeżeli jednak czas oczekiwania przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, można wskazać termin z dokładnością do tygodnia. W takim przypadku o dokładnej dacie przyjęcia pacjent powinien zostać poinformowany nie później, niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie takie musi być skuteczne, tzn. świadczeniodawca powinien otrzymać potwierdzenie, że pacjent został powiadomiony.

Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zachowanie uzgodnionego terminu, świadczeniodawca musi poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wykonania świadczenia i jej przyczynie (np. telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie). Dotyczy to również przypadku zmiany terminu na wcześniejszy.

Zobacz też: Wykaz niefinansowanych świadczeń

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA