Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Opieka nad dzieckiem wymaga zespołowego działania mamy, taty i dziadków/ fot. Fotolia
Zasiłek opiekuńczy może otrzymać osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Zobacz, jakie warunki muszą być spełnione, aby przysługiwał Ci zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem.
/ 05.05.2011 15:09
Opieka nad dzieckiem wymaga zespołowego działania mamy, taty i dziadków/ fot. Fotolia

Zasiłek opiekuńczy może otrzymać osoba, która sprawuje osobistą opiekę nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

• nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

• porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

• pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,

3) innym chorym członkiem rodziny (za członków rodziny uważa się: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Przeczytaj: Kiedy można otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Jak długo można pobierać zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy można uzyskać na 60 lub 14 dni. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Zasiłek przez 60 dni może otrzymywać osoba, która opiekuje się nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat lub dzieckiem chorym do ukończenia 14 lat. Jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, zasiłek przysługuje jedynie przez 14 dni.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Osoba, która stara się o zasiłek nie otrzyma go, jeżeli w gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny poza ubezpieczonym, którzy mogą zapewnić dziecku lub choremu członkowi rodziny opiekę.

Czytaj więcej w artykule: Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA