Nauka/fot. Fotolia

Kiedy student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Studenci obecnie studiują w tzw. trzystopniowym systemie: licencjat, magisterka, doktorat. W przerwie między licencjatem a magisterką status studenta dla ZUS staje się nieważny. O tym, dlaczego trzeba wyrejestrować czasowo własne dziecko z ubezpieczenia zdrowotnego, czytamy w „Rzeczpospolitej” w artykule „Prawa studenta nie wystarczą, aby rodzic zapewnił lekarza”.
Nauka/fot. Fotolia

Od 2007 roku studenci uczą się w trzystopniowym systemie studiów: licencjackie, magisterskie i doktoranckie. W chwili, kiedy student uzyskuje licencjat i ma przerwę przed podjęciem studiów magisterskich dla ZUS traci swój status. Wiąże się to z czasowym wypisaniem go z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Student to osoba, która uczy się na studiach wyższych; przysługują mu wszelkie prawa i obowiązki wynikające z jego statusu. Za koniec nauki studenta uważa się złożenie pracy dyplomowej. Wyjątkami są studenci kierunków medycznych, dla których koniec studiów wiąże się z ostatnim egzaminem, natomiast dla studentów farmacji koniec studiów oznacza ostatni dzień odbywania przez nich praktyk.

W zeszłym roku do art. 167 została dodany  ustęp 2a, która stanowi pewien wyjątek. Chodzi bowiem o to, iż osoba mająca status studenta po ukończeniu studiów licencjackich zostaje pozbawiona tego statusu, ale swoje prawa zachowuje do 31.10 roku, w którym ukończyła naukę. Oznacza to, że student zachowa swoje prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego tylko wtedy, jeżeli zgłosiła go do tego uczelnia. Prawo do tego typu świadczeń przysługuje osobom, które ukończyły szkoły średnie i wyższe, przez cztery miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

Nowelizacja ustawy miała na celu niedopuszczenie do utraty przywilejów studenckich, które przysługują absolwentom, po zakończeniu pierwszego stopnia na poziomie wyższym. Ustawa przedłuża jedynie okres uprawnień studenckich na czas wakacji pomiędzy trzecim a czwartym rokiem, a to nie jest to samo co utrzymanie statusu studenta. W praktyce przedstawia się to następująco, student pracujący na umowę zlecenie w czasie pomiędzy licencjatem a magisterką podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu umowy, ale tylko jeśli student nie ukończył 26. roku życia. Jedno jest pewne, że takie problemy nie dotkną osób kształcących się na jednolitych studiach magisterskich.

Rodzice zgłaszający swoje dzieci, po okresie wakacyjnym, do ubezpieczenia zdrowotnego są w obowiązku dokonać tego w ciągu siedmiu dni od zmiany sytuacji ubezpieczeniowej, tzn. w pierwszym tygodniu października 2012 r. Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza ZUS ZCZA (zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego). Osoba ubezpieczona składa u płatnika składek wniosek o objęcie ubezpieczeniem członka rodziny, płatnik natomiast przekazuje ten wniosek do ZUS.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 07.09.2012r./jm

Zobacz też: Świadczenia zdrowotne w pigułce

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!