Kiedy wygasa studentowi ubezpieczenie zdrowotne?

Kiedy wygasa studentowi ubezpieczenie zdrowotne?
Studentom, którzy nie ukończyli 26. roku życia a kontynuują naukę, przysługuje ubezpieczenie jako członkowi rodziny osoby ubezpieczonej. Kto ubezpiecza studentów, którzy ukończyli 26. rok życia i czy po ukończeniu studiów automatycznie kończy się prawo do świadczeń?
/ 23.01.2011 19:18
Kiedy wygasa studentowi ubezpieczenie zdrowotne?

Student ubezpieczony

Kwestia tytułu ubezpieczenia studenta jest zróżnicowana w zależności od jego wieku. Osoby, które ukończyły 18. rok życia i kontynuują naukę, objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym, jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.
Takie ubezpieczenie wygasa jednak po ukończeniu przez studenta 26. roku życia. W takim przypadku student powinien powiadomić uczelnię o utracie prawa do świadczeń. Uczelnia jest bowiem obowiązana do ubezpieczenia studenta w NFZ.
Studenci, którzy po ukończeniu 26. roku życia kontynuują naukę są ubezpieczeni przez uczelnię.

Przeczytaj: Czy członkowie rodziny ubezpieczonego mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych?

Kiedy kończy się ubezpieczenie?

Dla absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów lub uczniów prawo do świadczeń ustaje po upływie 4 miesięcy. Przyczyna zakończenia nauki nie ma w tym przypadku znaczenia. Dlatego niezależnie od tego, czy utrata tytułu do ubezpieczenia nastąpiła w związku z zakończeniem studiów, czy też z relegowaniem z uczelni lub samodzielną rezygnacją, osoba może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Po upływie tego czasu wygasa tytuł ubezpieczenia oraz prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W takiej sytuacji należy zdobyć inny tytuł do ubezpieczenia lub wykupić ubezpieczenie dobrowolne. W przeciwnym razie osoba nie objęta ubezpieczeniem będzie musiała samodzielnie pokryć koszty leczenia.

Zobacz też: Kiedy należy płacić za leczenie?

/ak

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!