Kogo i dlaczego nie obowiązuje kolejka do lekarza w przychodni lub szpitalu?

Zwolnieni ze stania w kolejkach do lekarza w przychodni lub szpitalu są: zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci i osoby represjonowane. Warunkiem ominięcia kolejki jest pokazanie w rejestracji legitymacji, która potwierdza, że pacjent należy do jeden z wymienionych grup osób uprawnionych.
/ 03.02.2014 11:54

fot. Fotolia

Kto nie musi stać w kolejce w przychodni lub szpitalu?

Istnieje kilka kategorii pacjentów, którzy mają prawo do korzystania poza kolejką ze świadczeń opieki zdrowotnej, jak również usług farmaceutycznych w aptekach i świadczeń ambulatorium specjalistycznego.

Kategorie pacjentów zwolnionych z obowiązku czekania w kolejkach znajduje się w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Taki przywilej przysługuje zasłużonym honorowym dawcom krwi, zasłużonym dawcom przeszczepu, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz osobom represjonowanym. Jednak należenie do jednej z wymienionych kategorii pacjent musi udokumentować.

Zobacz też: Jak otrzymać odszkodowanie za błąd lekarski? – Kompendium wiedzy

Jak udokumentować to, że nie musimy stać w kolejce?

Pacjent chcący ominąć kolejkę musi okazać odpowiedni dokument. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje zwolnienie z obowiązku czekania w kolejkach do lekarzy pierwszego kontaktu w przychodniach i szpitalach.

Wymienionym osobom przysługuje również bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leki recepturowe.

Dlaczego niektórzy nie korzystają ze swoich uprawnień?

Wskazane uprawnienia dla niektórych kategorii pacjentów nie zawsze są jednak respektowane przez rejestracje w przychodniach i szpitalach. Często bowiem zdarza się, że osoba uprawniona pomimo należącego się jej przywileju musi liczyć na łaskę rejestratorki w okienku.

Często też uprzywilejowani nie korzystają ze swojego uprawnienia, bo nie mają przy sobie dokumentów potwierdzających ich sytuację. Zdarza się również, że pacjenci boją się korzystać ze swojego prawa, aby nie powodować sprzeczek i kłótni z pozostałymi pacjentami. 

Zobacz też: Wszystko o Narodowym Funduszu Zdrowia

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!